ULSTEIN KOMMUNE: Ulstein skule går en usikker skjebne i møte.

Mulig nedleggelse av Ulstein skule

Eldrebølgen gjør at Ulstein skule kanskje blir lagt ned. Nå kjemper FAU-representanter for å bevare skolen.

Publisert

ULSTEIN: Barnetallene går nedover i Ulstein. Kommunen må derfor tenke annerledes for at økonomien skal gå opp. Blant annet har det blitt fremmet et forslag om å legge ned Ulstein skule til fordel for eldreomsorgen.

Nå har FAU-representater ved Ulstein skule levert innspill til kommunen i håp om å bevare grendeskolen.

FAU-representantene Ingvild Myklebust Hovden (f.v.) og Birgit Kjoss Lynge ser mange utfordringer ved å legge ned Ulstein skule.

– Vi legger vekt på hva som er barnets beste. Nemlig å beholde de lokale skolene, forteller FAU-representant Birgit Kjoss Lynge ved Ulstein skule. Hun har selv barn på Ulstein skule og er godt fornøyd.

Ser mange ulemper

– Vi stiller spørsmål om hvilke konsekvenser skolenedlegging får for bosetting i bygdene. Blant annet hvor mange elever det blir per klasse dersom Ulstein skule og Ulsteinvik barneskule blir slått sammen, og hvordan dette påvirker kvaliteten i opplæringa, sier Hovden.

FAU er også bekymret for hvordan økt trafikk vil kunne påvirke området rundt sentrumsskolen og for kvaliteten på uteområdet.

Ordføreren i Ulstein kommune Knut Erik Engh forsvarer forslaget med kommunens økonomi.

– Vi har hatt perioder der vi har prøvd å ta penger fra oppvekstsektoren for å styrke pleie- og omsorgssektoren. Nå har vi derimot kommet til et punkt der vi ikke greier å få til dette uten å gjøre noe med skolestrukturen, forteller Engh.

– En absolutt siste utvei

Kersti Hassund frykter at endring i skolestrukturen kan bli belastende for barn i kommunen.

Kommunestyremedlem for SV, Kersti Hassund, peker på negative sider ved en eventuell nedleggelse av skolen.

– For små barn er det trygt og godt å ha vennene i sitt nærmiljø. Ved å flytte flere elever til sentrumsskolen vil jo dette skape større avstander, noe som ikke er helt heldig. Å legge ned en skole bør være en absolutt siste utvei, forteller hun.

Hun peker også på at det bygges ut nye boliger i Ulstein kommune noe som hun mener vil bli mer attraktivt dersom det er en nærskole der.

Viser forståelse

Selv om at Ulstein skule kanskje blir nedlagt, har ordføreren forståelse for foreldre og barn på skolen.

– Jeg forstår at de er bekymret. Selv kommer jeg fra en krins der skolen ble nedlagt, men konsekvensene vi så for oss slo ikke til. Tvert imot hadde bygda like god vekst etter at skolen ble nedlagt. Det går an å ha en attraktiv bygd også uten skolen.

Saken skal videre til politisk behandling under kommunestyremøtet 19. Mai.

Powered by Labrador CMS