LEDER: Ingrid Opedal er styringsleder i Volda Ørsta Fairtrade.

- Noe jeg kan gjøre som betyr noe

Ingrid Opedal (69) er én av mange frivillige som arbeider for rettferdig handel. Dette arbeidet er hun stolt av. 

Publisert

VOLDA/ØRSTA: Helt siden 2008 har den samfunnsengasjerte kvinnen jobbet aktivt for en rettferdig handel. Volda og Ørsta er nemlig begge Fairtrade-kommuner. Som styreleder i gruppen, er dette en hjertesak som Opedal har vært engasjert av i mange år. 

– Jeg har alltid vært opptatt av forbruk. Derfor har jeg tenkt at fattigere verdensdeler må få mulighet til å øke sitt forbruk, mens vi må redusere vårt, sier hun.

Hva er Fairtrade og Fairtrade-kommuner?

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel. Disse produktene er merket, slik at det er mulig å se hvilke produkter som oppfyller kravene.

For å bli en Fairtrade-kommune må noen kriterier oppfylles. Det nå gjøres et politisk vedtak, kommunen må sette et mål for hvor stor andel av noen produkter som skal være Fairtrademerket, rapportere til Fairtrade Norge om dette, og drive informasjonsarbeid. Det anbefales også å sette ned en styringsgruppe.

 Hentet fra: Forbrukerrådet og Fagforbundet

Opedal er tydelig på at hun jobber for en rettferdig verden, og det hun kaller en rettferdig verdensfordeling. Gjennom frivillighetsarbeidet i denne gruppen får hun mulighet til å kjempe for det som står hennes hjerte nært.

Betydningsfullt arbeid

Styrelederen forteller at responsen på arbeidet deres er godt, men at de stadig får spørsmål om prisene på produktene. Det er slik at noen av varene som sikrer en rettferdig handel, er litt dyrere enn andre produkter.

– Det er jo en grunn til at det er dyrere, og det er nettopp at de som produserer varene skal få skikkelig lønn, forteller Opedal

Dette hindrer ikke SV-politikeren fra å kjøpe produkter som er bra for verdensutviklingen.

– Hvis vi er litt prisbevisste når det gjelder andre innkjøp, og har råd til det, så tenker jeg det er veldig kjekt å kjøpe disse produktene. Jeg synes dette er noe jeg kan gjøre i min hverdag som betyr noe, sier hun. 

Opedal er glad for at mange har fått opp øynene for klimaproblematikken de siste årene. For henne har dette vært en livslang hjertesak. 

Jeg har egentlig en lang fortid med dette. Jeg blir jo 70 år nå snart. Jeg var ung da Erik Dammann startet Framtiden i våre hender. Det ble en vekkelse for meg. Han snakket både om miljø og solidaritet, saker som alltid har vært veldig viktig for meg. Nå er det jo mange som er opptatt av det, heldigvis. Men det som er fortvilende er at det tok så lang tid før det virkelig blusset opp, dette engasjementet rundt klima, sier hun.

HJERTESAK: Ingrid Opedal snakker engasjert om at vi må kjempe for en rettferdig handler, og det kan gjøres ved hjelp av enkle tiltak.

Ikke fornøyde

Volda og Ørsta har vært godkjente Fairtrade-kommuner siden 2008. De var nokså tidlig ute med dette. Ingrid Opedal har vært med helt fra begynnelsen. 

Volda og Ørsta samarbeider i kampen for rettferdig handel. Styringsgruppen består i hovedsak av frivillige, samt en kommunal representant fra hver kommune. Gruppen er stolt av å være en Fairtrade-kommune, men mener at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Vi er ikke fornøyde med tilbudene som gis i butikkene i Volda og Ørsta. Det er vanskelig å finne disse varene. Du er nødt til å lete rundt omkring i hele butikken, og må nesten vite hva du ser etter, sier hun.

Opedal forteller at mange som handler vet om at disse produktene sikrer en rettferdig handel, men at en trenger mer opplysninger om produktene.

– Jeg tror potensialet er mye større, og at det kun er litt bevisstgjøring som trengs for at flere skal bli flinkere til å handle Fairtrade-produkter, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS