BYGD ULOVLIG: Dette ladeanlegget bygde Norled AS på Årvika ferjekai før de fikk lov av NVE.

Bygde ulovlig ladeanlegg

Før søknaden ble behandlet hadde de bygget anlegget og satt det i drift, mener NVE.

Publisert Sist oppdatert
ÅRVIKA: Ladeanlegget ble satt opp ved Årvika ferjekai i Sande kommune.

SANDE: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om at de vil vurdere å gi bot til rederiet Norled AS for å ha bygd et ulovlig fergeladeanlegg ved Årvika ferjekai.

Ladeanlegget er med på å elektrifisere fergesambandet Årvika-Koparneset.

– Alvorligheten i denne saken medfører at NVE sender et varsel om vedtak om overtredelsesgebyr.

Det skriver senioringeniør Hilde Aass i NVE i et brev til rederiet datert 29. september.

Har utvist uaktsomhet

FARE: Det er ikke lov å bygge elektriske anlegg uten konsesjon.

NVE fikk høsten 2021 søknad om anleggskonsesjon fra Norled til å bygge og drive dette ladeanlegget. Alle som vil bygge elektriske anlegg skal få konsesjon til det, ifølge energiloven. 

I Norleds' søknad fremkommer det at anlegget var planlagt å settes i drift i januar 2022. Den samme måneden får Norled beskjed om at søknaden vil ta lenger tid enn vanlig å behandle fra NVE.

DIALOG: Norled opplyser at de har dialog med NVE. Her er driftsleder Lars Jacob Engelsen avbildet.

Søknaden behandles først i mars 2022. Da får direktoratet beskjed om at ladeanlegget allerede er bygget og satt i drift.

ÅRVIKA: Ladeanlegget ved Årvika ferjekai.

Likevel får Norled innvilget konsesjon til å drive anlegget fra NVE i mars 2022. Dermed har de hatt lovlig drift av anlegget etter det.

Problemet ligger i at de satt opp anlegget og driftet det ulovlig frem til da.

– NVEs foreløpige vurdering er at Norled AS har utvist uaktsomhet, står det i brevet sendt til Norled.

Norled opplyser til Nærnett at de har dialog med NVE om saken. Utover det ønsker de ikke kommentere saken. 

Ber om redegjørelse

Det er ikke bare Norled som har utvist uaktsomhet i denne saken.

NVE har avdekket at Norled fikk bruke Linja AS' (tidligere Mørenett AS) områdekonsesjon som en kriseløsning, ettersom Norled allerede hadde bygget anlegget og ville ta det i bruk.

Energiloven sier at en konsesjon gis til et bestemt selskap og ikke kan lånes bort til andre.

– NVE ber derfor om en redegjørelse fra dere for å kartlegge omfanget av saker, hvor anlegg er bygget og idriftsatt under deres områdekonsesjon i påvente av gyldig anleggskonsesjon, skriver NVE i et brev til Linja AS datert 29. september.

DRIFTSLEDER: Peter Kirkebø i Linja mener NVE bare kunne tatt en telefon til de for å oppklare situasjonen.
FIKK BREV: Både Norled AS og Linja AS fikk tilsendt brev av NVE.

– Det skal de få, og det blir en kort redegjørelse. Vi har ingen andre slike saker der vi har tillatt tilkoblet anlegg på vår områdekonsesjon, sier driftsleder Peter Kirkebø i Linja, og fortsetter:

– Det hadde de også fått vite dersom de hadde tatt en kjapp telefon til oss. Jeg skjønner ikke hvorfor dette må bli en så stor sak med en redegjørelse.

Vil ikke kommentere

Grunnen til at Mørenett/Linja tillot Norled koble seg opp på deres områdekonsesjon er at de opplevde et ønske både fra Norled og lokalsamfunnet om å få i gang bruken av anlegget.

– Vi prøver å være en fremoverlent tilrettelegger av det grønne skiftet, sier driftslederen.

Mørenett og Linja gjorde en egen vurdering, og mente at det var forsvarlig at de tok over den midlertidige driften av ladeanlegget.

FERGE: Fergen på vei til Årvika fra Koparneset i Vanylven.

– Her var det et anlegg som var klar for idriftsetting, der det var ønske om idriftsetting fra flere og der vi fikk opplyst at konsesjon var en formalitet. Dette ville være et helt kurant anlegg for oss å drive.

Forholdet mellom Norled og NVE om at bygging er startet før konsesjon ble gitt vil ikke Kirkebø uttale seg om.

Powered by Labrador CMS