Ørsta kommune:

ASYLSØKNAD: Ukrainske flyktninger bes registrere seg ved Ålesund politistasjon.

Oppfordrer ukrainske flyktninger til å registrere seg

Ørsta kommune oppfordrer alle ukrainske flyktninger som bor i private hjem til å registrere asylsøknad ved Ålesund politistasjon snarest.

Publisert Sist oppdatert

ØRSTA: Ørsta kommune tar i bruk alternativ mottaksplassering (AMOT) som en frivillig ordning. Dette er for ukrainske asyksøkere som ber om offentlig hjelp.

Det påpekes at en må ha avtale hos Ålesund politistasjon for å få registrert asylsøknad.

– Når en bor i private hjem i Ørsta kommune og får innvilget kollektiv vern er det viktig at en tar kontakt med flyktningkontoret i Ørsta kommune. Det vil være mulig å få til avtalt selvbosetting dersom en trenger offentlig hjelp, skriver Ørsta kommune på sine nettsider.

Ørsta kommune skriver at de er positive til avtalt selvbosetting innenfor det antallet som blir vedtatt. Som inntil videre er 40 flyktninger.

Bosetting av flere flyktninger

Kommunen er svært takknemlige for å ha mottatt mange hendvendelser fra private om bosteder som kan leies ut til flyktninger.

– Vi ønsker fortsatt å ta imot tilbud om utleiebosteder selv om det allerede har kommet inn mange tilbud, skriver Ørsta kommune.

I 2022 har Ørsta kommune kommunestyrevedtak på å bosette 20 flyktninger. På tross av dette er det meldt inn til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at bosettingen kan øke til 40 flyktninger. Det er uvisst hvor mange flyktninger Ørsta kommune kommer til å bosette i 2022.

Ørsta kommune presiserer at de bosetter flyktninger fra flere land og har ingen styrerett på hvilke flyktninger som skal bosettes i kommunen. De skriver at det i dag bosettes flyktninger fra Sør-Sudan, DRC Kongo og Syria. Kommunen regner også med at det kommer til å bosettes mange flyktninger fra Ukraina fremover.

Powered by Labrador CMS