Volda kommune 42,4 millioner i pluss i 2021

Store deler av overskuddet blir satt av til disposisjonsfondet for å kunne møte dårlige tider.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: I en pressemelding opplyser kommunen om at de fikk et positivt netto driftsresultat på 42,4 millioner kroner.

Av dette blir 31,7 millioner kroner satt av til disposisjonsfondet som dermed øker til 86,8 millioner. Store deler av netto driftsresultat kommer av økte skatteinntekter, der skatteinngangen for kommunesektoren økte med 16 prosent i 2021.

Volda kommune skriver at en viktig årsak til det positive resultatet er lavere aktivitet som følge av korona-situasjonen.

I forhold til totale inntekter utgjør overskuddet en resultatgrad på 3,79 prosent. Kommunen sin målsetting var på 1,75 prosent, som er nivået for at en skal ha tilfredsstillende økonomisk handlingsrom.