KOMPLISERT SAK:

Volda risikerer millionsøksmål om de fortsetter svømmehall-planene

Volda kommune kan risikere å havne i retten, dersom de går videre med planene om bygging av ny svømmehall ved Campus. – Hvis Hent AS vinner frem med sin klage kan vi bli erstatningspliktige på rundt 15-20 millioner, sier ordfører Sølvi Dimmen.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: I klagen fra Hent AS kritiserer de flere punkter i løsningsforslaget til Christie & Opsahl. Blant annet takkonstruksjonen, trapp til vannsklie og bruk av glassfasader. De mener også at kommunen har gjort en feilvurdering av kompetansen til fagansvarlig personell.

Hva har skjedd?

  • Etter en anbudskonkurranse tildelte Volda kommune kontrakten om bygging av ny svømmehall til Christie & Opsahl AS i november 2021.

  • I desember 2021 klager den tapende part, Hent As, på tildelingen. Klagen ble behandlet og avslått av kommunen i svarbrev januar 2022.

  • Hent AS valgte deretter å klage saken inn for KOFA den 14. februar 2022, nesten tre måneder etter kontrakten ble tildelt.

  • Hent AS betalte gebyret for å få saken registrert sent, så det har tatt tid før KOFA startet behandlingen av klagen.

– Jeg mener at klagen er ubegrunnet. Det er ingen vesentlige mangler eller avvik som gir grunn til den klagen Hent kommer med, sier daglig leder i Christie & Opsahl, Andreas Andenæs.

Hent AS ønsker ikke å uttale seg utover det som står i klagen.

Juridisk vurdering

På et lukket møte på onsdag ble formannskapet orientert om og drøftet situasjonen. Advokatfirmaet Selmer har utført en juridisk vurdering av hvilke konsekvenser Volda kommune får om de velger å ikke inngå kontrakt før det foreligger en avgjørelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og vurdere konsekvensene av en eventuell avlysning.

– Kommunestyret skal vedta finansieringen, også blir det jussen som avgjør valget, sier Dimmen.

TORSDAG: Kommunestyret skal vedta finansieringen, også blir det jussen som avgjør valget, ifølge Dimmen.

På møte i kommunestyret på torsdag kommer det frem at kommunen står ovenfor to valg. De kan avlyse prosjektet og sette i gang en ny anbudskonkurranse på et mindre anlegg. Det andre alternativet er å gå videre med bakgrunn i utlyst konkurranse. Advokatene mener kommunen burde vente til klagen er ferdigbehandlet i KOFA.

Ekstrem prisutvikling

Fristen for å signere kontrakten med Christie & Opsahl går ut den 29. april. KOFA er sannsynligvis ikke ferdig med å behandle klagen innen den tid. Det gjør at kommunen må utvide fristen for å undertegne kontrakten.

UNØDVENDIG: Dagligleder i Christie & Opsahl hadde respektert kommunens valg om de tapte anbudskonkurransen.

– På et offentlig tilbud er det vanligvis en vedtaksfrist på tre måneder. I denne saken har det i tillegg vært seks måneder og nå vil de utvide den ytterligere. Jeg hadde håpet at vi skulle unngå det, men jeg stiller meg ikke negativ til det, sier Andenæs.

Å utsette prosessen kan få store konsekvenser når det kommer til pris.

– Vi har gitt en pris for et halvt år siden, basert på det prisbildet som var da. Prisutviklingen har vært ekstrem, spesielt de siste ukene, og den kommer til å være det i ukene fremover. Det er et uoversiktlig marked nå, forteller Andenæs

På overtid

Nå har Volda stått uten svømmehall i tre år og ønsket om en ny svømmehall er stort. Prosjektet er allerede på overtid, men når kan befolkningen i Volda forvente at hallen står klar?

DEN GAMLE SVØMMEHALLEN: Nå er det over tre år siden denne svømmehallen var åpen.

– Vi ser for oss byggestart i løpet av høsten 2022 og en byggetid på cirka 18 måneder, hvis ting går som det skal, sier Andenæs.

Om kommunen skulle bestemme seg for å avlyse prosjektet og starte en ny anbudsprosess vil det ta enda lenger tid.

– Det vi gjør nå er at vi tar opp igjen saken om finansiering, for vi er ganske enige om at avlysning ikke er et alternativ. Da blir det nye kostnader, og de kostnadene vi har brukt hittil blir bortkastet, forteller, Dimmen.

Powered by Labrador CMS