PÅ SAKSKARTET: Saken om Fremre Mo ble nok en gang debattert under formannskapsmøtet i Ørsta.

Ørsta vil fremdeles bygge boliger på Fremre Mo

I over ti år har det vært snakk om å bygge hus på dyrket jord i Ørsta kommune. Etter møte i formannskapet 19. mars, blir saken lagt ut på høring - nok en gang.

Publisert

ØRSTA: Det blir ingen ende på visa denne gangen heller. Et splittet formannskap oppsummerer konfliktlinjen som har pågått i mange år. Noen vil bygge boliger for at Ørsta skal være en attraktiv plass å flytte til. Andre vil verne jord. 

Etter ny debatt ba Frp-politiker Asgeir Standal om prøveavstemning. Utfallet ble nok en gang splittet; Fem stemmer for utbygging, og fire mot. Standal er av dem som stiller seg kritisk til utbygging, noe som uttrykker Frp sin holdning til saken.

ØNSKER VEKST: Høyres ordfører, Per Are Sørheim, mener at boliger på Fremre Mo er en viktig brikke for en attraktiv kommune.

Vil ha tilflyttere

Per Are Sørheim (H), ordfører i Ørsta, er opptatt av tilflyttere. Han forklarer at kommunen trenger attraktive eiendommer for at flere skal velge Ørsta. 

– For å få utvikling, så trenger du folk, og du trenger folk med kompetanse som kan bidra i samfunnsbyggingen.

Under møtet i formannskapet nevnte ordføreren at kommunen har et innbyggertall som synker. Samtidig er det et økende antall eldre. Dermed hevder høyrepolitikeren at kommunen trenger folk i eldreomsorgen. 

Videre forklarer ordføreren at det er tidligere investeringer som ligger til grunn for utbygging på det konkrete området Fremre Mo.

– Vi har investert millioner av kroner i nye skoler og idrettsanlegg. Da må boligfeltene være der investeringene ligger.

Elias Mo er bonde på Fremre Mo, og mener det finnes andre måter å gjøre Ørsta attraktiv på. 

– Ingen av oss som bor der er imot utvikling i Ørsta. Men vi vil ikke at kommunen skal ødelegge våre eiendommer.

Han hevder at det finnes flere ferdigregulerte tomter kommunen heller kan ta i bruk.

Utsatt chagaproduksjon

Chagasopp:

  • Også kjent som "kreftkjuke"
  • Svært kraftig antioksidant
  • Vokser på bjørketrær for å dekke over skader på vertstreet
  • Brukes medisinsk i flere kulturer

Mo eier ett av fire gårdsbruk som blir direkte påvirket slik områdeplanen ser ut nå. Dette vil ha store konsekvenser for gårdsdriften, forteller Mo. Han mener at sopproduksjonen på gården er særlig utsatt.

Han er den eneste bonden i Norge som har fått godkjent økologisk produksjon av chagasopp.

– Det er den kraftigste antioksidanten i naturen, hevder Mo.

Han sier at soppen kan bli brukt i te. I Norge kan chaga kun brukes som kosttilskudd, men i andre land er den også godkjent som medisin. På gården blir soppen aktivt plantet inn i bjørketrær. Slik produserer Mo mer chaga enn mengden som blir produsert av seg selv i skogen. Han sier at dette på sikt gir store inntekter, i tillegg til at produksjonen er bærekraftig.

– Chaga i bjørk er et bærekraftig opplegg som man kan holde på med helt til neste istid.

Jordvernsversting

Ved utbygging av eiendommer på Fremre Mo, forsvinner produksjonen av soppen. Dermed mister bonden også en viktig inntektskilde. Frustrasjonen retter han mot administrasjonen i kommunen, samt planavdelingen som står bak kommunens jordvernsstrategi:

– En jordvernsstrategi er en strategi for vern av jord. Ørsta sin jordvernsstrategi tar for seg hva man har lov til å gjøre for å bygge ned jord. Det er det stikk motsatte av dens hensikt.

Han beskriver andre kommuners jordbrukstrategier som fantastiske og godt utarbeidet, som mange kan lære av. 

– Ørsta kommune har lenge vært kjent som en jordbruksversting, fastslår bonden.

Kommuedelplanen for Ørsta sentrum og Hovdebygda ble godkjent i 2015, og siden den tid har saken vært omstridt. I følge Mo er ikke konklusjonen ennå i sikte.

– Dette dreier seg ikke om meg. Jeg har en sønn som skal ta over bruket. For min del, så kommer jeg til å protestere til the bitter end.

Powered by Labrador CMS