ALLE KAN SØKE: Du må ikke satse på en individuell idrett for å bli vurdert, men også utøvere innen lagidrett kan søke.

Parautøvere blir oppfordret til å søke

150 000 kroner i stipend fordeles hvert år på to idrettsutøvere og en klubb på Møre og Romsdal. Det skal inspirere og motivere til videre satsning forteller fylkeskommunen. 

Publisert

MØRE OG ROMSDAL: — Det å satse på toppidrett er dyrt, og vi ønsker å ha en ordning som gjør at foresattes mulighet til å støtte utøveren ikke skal avgjøre om de kan satse, forteller Rigmor Hustad Holen. 

LIKE MULIGHETER: Holen og fylkeskommunen ønsker ikke at foreldres økonomi skal være forutsetning for videre satsning.

Hun er seksjonsleder for folkehelse, idrett og friluftsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune. Holen forteller at formålet med ordningen er å gi utøvere inspirasjon og motivasjon til å utvikle seg videre.

Derfor deler fylkeskommunen hvert år ut idrettsstipend til enkeltutøvere og klubber. Med en sum på 150 000 kroner får en kvinnelig søker, en mannlig søker og en klubb 50 000 kroner hver. De individuelle søkerne må være mellom 16 og 23 år.

Søknadsfristen er 2. april. 

Ønsker variasjon

Flere ulike kriterier blir vurdert når det skal bestemmes hvem som får idrettsstipend. Blant annet hvem som søker, hvilken idrett de driver med, potensialet de har framover, og i hvor stor grad de satser på idretten.

— Vi vurderer også hva pengene skal brukes til. Noen trenger midler til å delta på store arrangementer, mens andre trenger midler til utsyr, legger hun til.

Holen forteller videre at de prøver å ha variasjon blant mottakerne av stipendet.

— Vi ønsker å vise fram forskjellige idretter, og vurderer både geografi og type idrett. Vi ønsker også at parautøvere skal søke. De har vi ikke fått så mange av til nå, sier hun. 

Støtter talenter

Fylkeskommunen skriver på sine sider at «idrettsstipendet skal bidra til å inspirere unge idrettstalent, gi dei moglegheit til videre satsing og bidra til at dei når sine mål.» Søkerne må derfor vise til gode prestasjoner og resultater i søknaden sin. 

— Støtter idrettsstipendet utviklingen av talent, eller er det en tendens til å favorisere allerede etablerte utøvere? 

— Vi støtter utvikling av talent, og noen av de er tidlig i sine karrierer mens andre har etablert seg mer, forteller Holen.

Powered by Labrador CMS