SKUFFET: Tuva Todnem Lund, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), mener det er på tide at politikerne tar studenter på alvor.
SKUFFET: Tuva Todnem Lund, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), mener det er på tide at politikerne tar studenter på alvor.

– Vi forventer at studenter er en del av krisepakken

Minstepensjonister og studenter lever allerede på fattigdomsgrensa. Allikevel prioriteres de ikke i regjeringens krisepakke.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Drivstoff, matvarer og transport – prisene har økt som følge av Ukraina-krigen, og dyrere vil det trolig bli.

Mandag kommenterte Trygve Slagsvold Vedum (Sp) krisepakken som kommer på fredag til NRK. Der gjentar han at den eksta støtten skal gå til vanlige familier.

Oversatt fra vedumsk betyr det at mange faller utenfor, blant annet pensjonister og studenter.

Studenter kvier seg for å sjekke drivstoffprisene

Marita Ryg er student ved Høgskulen i Volda, og kjenner at økonomien er blitt strammere de siste ukene.

BEKYMRET: Marita Ryg synes det er vanskelig å forholde seg til stigende priser.
BEKYMRET: Marita Ryg synes det er vanskelig å forholde seg til stigende priser.

– Jeg har aldri opplevd å sitte igjen uten noen ting. Nå må jeg inn på sparekontoen for å hente penger til mat.

Det høye drivstoffprisene gjør det krevende for en som har behov for å kjøre bil. Hun legger ikke skjul på at det har skjedd omprioriteringer.

– Det er ikke penger igjen til kos. Jeg drar ikke ut på lengre utflukter med mindre jeg må, og kvier meg for å kjøre i nærheten av bensinstasjoner – jeg vil ikke bli påminnet de høye prisene.

Ryg utrykker bekymring for om det kan ta lang tid før en potensiell løsning kommer.

– Strømstipendet kom jo lenge etter at prisene begynte å gå ned igjen.

Forventer at studenter er en del av krisepakken

Tuva Todnem Lund, leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), sier at studenter burde prioriteres denne gangen.

– Vi forventer at studenter er en del av krisepakken. Studiestøtten er allerede for lav.

SKUMMELT: Tuva Todmen Lund vet at mange studenter allerede sliter.
SKUMMELT: Tuva Todmen Lund vet at mange studenter allerede sliter.

Lund understreker de alvorlige konsekvensene som kan komme når økonomiske kriser rammer.

– Mange studenter har hatt det ekstremt tøft gjennom pandemi og strømkrise, og blitt tvunget til å ta opp forbrukslån, flytte hjem eller droppe ut.

Det at studenter er tvunget til å ta opp forbrukslån er ingen ny sak. NSO mener studiestøtten er for lav i utgangspunktet, og legger på siden sin fram et forslag til edring.

De foreslår at pengestøtten skal økes og knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. Les hele forslaget her.

Minstepensjonistene har enda mindre å leve av

Helga Hjetland, styremedlem i Norsk Pensjonistforbund, mener at pensjonistene uten tvil er en nedprioritert gruppe – igjen.

NEDPRIORITERT: Helga Hjetland kjemper er oppgitt over at regjeringen ikke holder ord.
NEDPRIORITERT: Helga Hjetland kjemper er oppgitt over at regjeringen ikke holder ord.

– Regjeringens prioriteringer så langt ligner ikke på det partiene lovet i valgkampen.

Hjetland sikter spesielt til ivaretakelsen av minstepensjonistene.

– Minstepensjonistene, kvinner fra lavtlønnsyrker, har lite å leve av når matvare-, drivstoff- og strømprisene øker.

Til tross for stor oppgitthet blant pensjonistene, ønsker ikke Norsk Pensjonistforbund at grupper skal bli satt imot hverandre.

– Vi ser jo helt klart våre egne barns behov. Det handler om hvordan vi skal ivareta de etablerte velferdsordningene i en tid der prisene øker mer enn forventet.

Regjeringen forklarer seg

Tuva Moflag, eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, sier at å øke minstepensjonen er på agendaen.

– Når det ikke er gjort ennå henger det sammem med at det er nedsatt et utvalg som skal ta en større gjennomgang av pensjonssystemet, spesielt utviklingen i minste pensjonsnivå.

Dog hun ikke nevner et tidsperspektiv, understreker Moflag at det er under utvikling.

– Regjeringen vil følge opp løfte om økt minstepensjon men vil gjøre dette i lys av konklusjonene fra utvalget.

Stortinget skal ta seg god tid

Lise Selnes, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning, sier de legger merke til den trangere økonomien for studenter.

VENTER: Lise Selnes mener regjeringen gjør klokt i å ikke ta forhastede beslutninger.
VENTER: Lise Selnes mener regjeringen gjør klokt i å ikke ta forhastede beslutninger.

– For oss er det viktig at byrden ikke blir uforholdsmessig stor på vanlige folk, når vi ser dramatiske økninger i strømpriser, bensinpriser og matvarepriser.

Hun mener at det ikke burde tas forhastede avgjørelser.

– Regjeringen gjør klokt i å ta seg litt tid for å få overblikk over situasjonen nå. Arbeiderpartiet vil fortsette å stille opp og innføre tiltak hvis det blir nødvendig, slik regjeringen allerede har vist at den gjør, gjennom blant annet strømstipend til studenter.