Programmeringsprogrammet micro:bit som brukes i undervisningen
Programmeringsprogrammet micro:bit som brukes i undervisningen

Programmering er vanskelig for både lærere og elever

I 2020 ble programmering en del av læreplanene i skolen. I Volda mangler flere skoler kompetansen til å lære bort dette. – Ting tar tid, sier avdelingsleder i Volda kommune.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: – Programmering er noe som på vår skole ikke har blitt prioritert, sier mattelærer Mari Thomassen på Volda ungdomsskule.

Thomassen forteller at programmering er vanskelig for både lærere og elever akkurat nå. Dette er ny teknologi som også lærere må få lært seg, for å kunne formidle det på en god måte til elevene.

– Vi er helt i startgropa ennå, sier Thomassen.

Manglende kompetanse på skolene kan føre til at elever går ut av skolen uten grunnleggende programmeringskunnskaper. Dette ser mattelæreren alvorlig på.

– Det er viktig at elevene kan programmering for å forstå hvordan vårt digitale samfunn er bygget opp, sier Thomassen.

(Artikkelen fortsetter etter videoen.)

Programmering i skolen

  • Programmering er utforming av et dataprogram som avgjør hva en datamaskin skal gjøre.

  • Programmering i skolen skal dekke fremtidige behov for kompetanse i næringslivet og sikre en evne til å forstå hvordan vårt digitale samfunn fungerer.

  • Gjennom fagfornyelsen i 2020 ble programmering integrert i de nasjonale læreplanene. Dette betyr at elever skal bruke programmering i flere fag.

Kilde: Udir.no

Volda kommune mener de har prioritert programmering på skolene. Avdelingsleder for skolene i Volda, Lene Nupen, forteller at lærerne har fått tilbud om ett kurs i grunnleggende digital kompetanse. Kommunen har også gått til innkjøp av programmeringsutstyr som skal brukes på skolene.

Ekstra videreutdanning innenfor programmering er foreløpig frivillig for lærerne i Volda.

– Vi må overlate litt til skolene å gjøre avtaler med sine lærere, sier Nupen. – Dette må skolene selv også prioritere.

Både mattelærer Mari og avdelingsleder Lene forteller at korona har litt av skylda for at kursing i programmering har falt litt bort. Det har krevd mye tid og ressurser av skolene.

– Nå håper jeg at programmering blir prioritert av skoleledelsen fremover, sier Thomassen.