VIKTIG TEMA: Flere interesseorganisasjoner var til stede da 'Leve hele livet'-reformen skulle diskuteres i Volda samfunnshus.
VIKTIG TEMA: Flere interesseorganisasjoner var til stede da "Leve hele livet"-reformen skulle diskuteres i Volda samfunnshus.

Henter inspirasjon fra nabokommunen

Marie Egset Haug representerte Volda pensjonistlag og Volda eldreråd under gårsdagens møte om helse- og omsorgsreformen. Hun mener det er for lite fokus på mennesker.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Mandag ettermiddag var det et møte i Volda samfunnshus der de diskuterte veien fremover for "Leve hele livet"-reformen. Dette er en reform som i grove trekk skal hjelpe eldre både fysisk og psykisk i livet som pensjonist. Du kan lese mer om reformen her.

For mye byråkrati

Marie Egset Haug representerte både Volda pensjonistlag og Volda eldreråd på møtet og er ikke fornøyd med framgangen i prosjektet.

– Vi har hatt lignende møter før, men det er for lite som er blitt iverksatt, sier hun.

På spørsmål om hva hun håper reformen og den nye planen skal legge til rette for har hun mange hjertesaker, men en av de står frem som aller viktigst:

– En tverrfaglig eldreplan som er lett å finne fram i. Vi trenger en plan som er enkel og forståelig, også for eldre, forteller Haug engasjert.

Videre forteller Haug om flere saker som er viktige for mange eldre. God nok brøyting, viktigheten av å ikke legge ned sykehjem og muligheter til transport.

– Vi må vise at vi bryr oss, det er for lite fokus på mennesker, mener hun.

Ser til nabokommunen for hjelp

Blant talerne på møtet var Stina Jacobsen som har ansvaret for reformen i Ørsta kommune, der de har kommet lengre i planleggingen enn i Volda. Hun er ansatt som prosjektleder gjennom kommunesektorens organisasjon (KS).

INSPIRASJON: Stina Jacobsen som jobber med reformen i Ørsta forteller om deres arbeid.
INSPIRASJON: Stina Jacobsen som jobber med reformen i Ørsta forteller om deres arbeid.

Planlegger i Volda kommune Regine Aklestad er glad for muligheten til samarbeid på tvers av kommuner:

– Vi prøver å dra litt nytte av Stina som ressursperson. Vi skulle gjerne ha hatt en lignende stilling også her i Volda, forteller hun.

Videre understreker Aklestad at det er viktig å være forberedt på utfordringene de vet kommer, ikke bare i Volda, men over hele landet.

– En av de store samfunnsutfordringene vi vet kommer er at det blir stadig flere eldre, da er det viktig å legge en god plan, slår Aklestad fast.

SAMARBEID: Regine Aklestad og Volda kommune nyter godt av samarbeid med Ørsta.
SAMARBEID: Regine Aklestad og Volda kommune nyter godt av samarbeid med Ørsta.

– Vi bruker de midlene vi kan

En annen fremmøtt er prosjektleder for helse- og omsorgsplanen i Volda kommune, Ragnhild Aarflot Kalland. Hun stemmer i Aklestads utsagn om viktigheten av en god plan for de eldre de kommende årene.

SER FREMOVER: Ragnhild Aarflot Kalland er prosjektleder for helse- og omsorgsplanen.
SER FREMOVER: Ragnhild Aarflot Kalland er prosjektleder for helse- og omsorgsplanen.

– I dag er det 450 innbyggere mellom 80 og 89 år, mens om 30 år vil det være nesten det dobbelte.

Kalland understreker at kommunens økonomi også påvirker hvilke tiltak som kan settes til live.

– Vi bruker de midlene vi kan, men spørsmålet er hva kommunen ønsker å bruke penger på.

Hun forteller også at en av kommunens viktige oppgaver i tillegg til eldreplanen er å ansvarliggjøre de eldre for egen alderdom. Med dette mener hun at de skal jobbe for eldres helse, både psykisk og fysisk.

– Det må legges til rette for at de eldre i kommunen kan trene, sosialisere og ha gode bosteder fremover, avslutter Kalland.

Powered by Labrador CMS