Utsikt mot Hadarhallen og fotballbanen gjennom vinduet på et av oppholdsrommene på mottaket

Samarbeid mellom lokalbefolkningen og asylmottaket

— ­Ungdommene her er veldig interesserte i å lære norsk og delta på aktiviteter i lokalsamfunnet, forteller Odd Arne Vikebakk, daglig leder ved Hareid asylmottak

Publisert

HAREID: Hareid kommune har lang historie med å være vertskommune for asylmottak, og i januar startet det opp et nytt midlertidig asylmottak for enslige mindreårige (EMA) i Hareid for alderen 15 til 18 år. Lokalbefolkningen stiller seg svært positive til dette.

Vikebakk forteller at de for tiden er i en oppstartsfase, med aller mest fokus på et godt samarbeid innad på mottaket. De fokuserer på en fast rytme i dagene, med forutsigbarhet og fellesskap rundt måltider. Målet er at ungdommene først og fremst skal oppleve at de er på et mottak med bra plass å bo og trygge voksne, før de kan knytte mer kontakt med lokalsamfunnet. Han understreker viktigheten av integrasjon, og det å høre til en plass. Vikebakk påpeker at i ordinære mottak er det enklere å ha fokus på kontaktflate og integrasjon av beboere i lokalsamfunnet allerede fra start.

Odd Arne Vikebakk forteller at han trives i den viktige jobben han gjør hos mottaket på Hareid

Vi prøver å få på plass gode lokaliteter for dem som bor her, før vi kan knytte kontakt over mot lokalsamfunnet med ulike frivillige lag og organisasjoner, forteller Vikebakk

Planen framover

Det jobbes nå mot at ungdommene på mottaket blant annet skal få delta i det lokale idrettslaget og Hareid KFUK-KFUM. Arbeidet videre vil gå på å danne relasjoner mellom lokalsamfunnet og ungdommene på mottaket, og gi dem en plass og tilhørighet i samfunnet, selv om de ikke nødvendigvis skal bli værende i Hareid. Ungdommene på mottaket har allerede tilbud om å delta i den kommunale ungdomsklubben en gang i uka. Vikebakk legger også til at ungdommene har fått reise litt i nærmiljøet, blant annet har de tatt ferge og vært i Ulsteinvik.

Økende behov

Grunnen til at mottaket er midlertidig handler om at antall flyktninger til Norge har økt fort, blant annet grunnet krigen i Ukraina. Hareid kommune ønsket i utgangspunktet å få på plass en rammeavtale med UDI, slik at mottaket kunne bli mer permanent. Dette ville være en fordel for både beboerne og de ansatte. Men ettersom de fikk tilbud om å starte opp et midlertidig mottak, grunnet den pressede situasjonen i landet, takket de ja.

Ettersom mottaket er midlertidig regnes det med at hver enkelt beboer kan bli værende relativt kort. I Hareid kommune sin kontrakt med UDI står det at de skal ha 44 plasser. Etter å ha vært i drift en måneds tid er omtrent en tredjedel av plassene fyllt opp, altså har de nokså mange ledige plasser.

Innsamling av klær

Asylmottaket i Hareid har nylig også etterlyst hjelp fra lokalbefolkningen i form av donasjoner av klær og andre ressurser, som for eksempel sykler eller ting som kan brukes til aktiviteter. Odd Arne Vikebakk forteller om innsamlingen her:Powered by Labrador CMS