I TOPPKLASSEN: Regjeringen omtaler Norge som en stolt skipsfartnasjon. MAFOSS sitt samarbeidsprosjekt vil øke kompetansen slik at landets maritime kunnskap kan leve opp til regjeringens visjon.

Samarbeider om rekruttering: – Det er behov for folk overalt

Den maritime industrien i Møre og Romsdal jobber for økt bemanning og mer kompetanse. Et stort samarbeid er i anløp for å sikre at norsk skipsfart skal bli en verdensledende industri.

Publisert Sist oppdatert
SKIPSVERFT: MAFOSS sitt prosjekt skal øke bemanningen i maritim industri.

ULSTEINVIK: Flere ungdommer har valgt yrkesfaglig utdanning. I skipsnæringen er de ettertraktet, i sammenheng med prosjektet til Maritim forening for Søre Sunnmøre (MAFOSS). De har fått med seg flere av kommunene i Møre og Romsdal, i et samarbeidsprosjekt for å øke bemanningen i maritim industri. Med seg på laget har de også Sparebanken Møre og Møre og Romsdal fylkeskommune, som står for finansiering i prosjektets prøvetid.


Lokal forankring er viktig for kommunene

En del av kompetansen den maritime industrien ser etter, er lokal ungdom som kan få jobbmuligheten via sine første utdanningsvalg. Møre og Romsdal har sett en økning i interessen for yrkesfag. Ifølge fylkeskommunes nettsider har 56 prosent valgt dette som sin videregående utdanning. Det lover godt for maritim næring.

Olav Myklebust, ordfører i Sande kommune, roser verftene som tar inn lærlinger i vanlige fagfelt som elektro. Prosjektet kan likevel være til hjelp for å skaffe bemanning der de lokale utdanningstilbudene ikke er tilstrekkelige.

– Det er deler av industrien som går ut på spesialkompetanse. Der kan dette prosjektet være veldig nyttig, sier Myklebust.

Utover rekruttering av unge, vil MAFOSS sitt prosjekt oppfordre kommunene til å promotere bolyst og utvikle et godt lokalmiljø, slik at arbeidere og deres familier kan bosette seg. Dette passer med det Sande kommune anser som viktig.

– Verftene er viktige for lokalmiljøet, de skal fortsette å ligge der de ligger. Vi vil også at ungdommen vår skal ha lyst til å bo her, og at familier kan bosette seg, forteller Myklebust.


BYGGER BÅTER: Med den rette kompetansen kan Norge være verdensledende innen maritim teknologi. Green Yard Kleven er blant flere skipsverft i Møre og Romsdal.

– Vi skal være verdensledende på hav

PROSJEKTLEDER: Jannike Tuvik Skarbø er optimistisk til samarbeidet.

Partene i samarbeidet er enige om at det er et behov for flere ansatte fagarbeidere i flere deler av den maritime industrien. Så langt har Ulstein, Hareid, Sande og Volda kommune takket ja.

Jannike Tuvik Skarbø er prosjektleder i MAFOSS. Hun forteller at behovet for kompetanse handler om stabilitet og trygghet i industrien. Tidligere har noe av den manglende kompetansen blitt leid inn fra utlandet. Dette kan være uforutsigbart å belage seg på, noe industrien har erfart de siste årene.

– Pandemien viste hvor sårbart det er, sier Skarbø.

Koronapandemien viste mangelen på fast og tilgjengelig bemanning. Skarbø forteller at det uavhengig av pandemien, er ønskelig å eie kompetansen selv. Slik kan bedriftene videreutvikle og bygge på den kompetansen, i motsetning til kunnskap som kommer og går med innleide arbeidere. Dette ble en av flere grunner til å sette i gang et samarbeid for å sikre rekruttering i årene fremover.

– Tilgang på kompetanse og arbeidskraft er den viktigste ressursen i en bedrift. Det er viktig for konkurransekraft, innovasjon og vekst i bedriftene. Man hører at bedriftene ikke får tak i akkurat den kompetansen de ser etter. Det er behov for folk overalt, fortsetter Skarbø.

Prosjektet til MAFOSS skal hjelpe bedrifter som deltar med å samarbeide om bemanning mellom seg. En modell for inn- og utleie av kompetanse kan bidra til at bedriftene lettere får tak i folk de trenger.

– Vi er jo en verdensledende maritim klynge. Regjeringen har uttalt klart at vi skal være verdensledende på hav. Det er vi ikke uten å sitte med den teknologien og kompetansen, sier Skarbø.Powered by Labrador CMS