');
KREVER HANDLING: Sindre Kvangarsnes sier hverdagen er preget av stress og ubehag. Nå krever han handling fra kommunen.
KREVER HANDLING: Sindre Kvangarsnes sier hverdagen er preget av stress og ubehag. Nå krever han handling fra kommunen.

Sindre gruer seg til sommeren hvert år: – Det er et støvhelvete

For ett år siden møttes Steinsvik Olivine AS og olivindriftens naboer i forliksrådet. Naboenes krav skulle oppfylles, men de mener lite har skjedd.

Publisert Sist oppdatert

Naboene til olivinedriften i Steinsvik fortviler. I ett år har de ventet på at Steinsvik Olivine AS skal oppfylle kravene deres.

Sindre Kvangarsnes er en av olivinedriftens naboer. Han forteller at støy og støv har ført til en hverdag preget av stress og ubehag.

– Det er intenst. Det gjør det umulig å bo her. Jeg gruer meg til sommeren, fordi den blir ødeleagt av olivindriften. Gjenstander og folk dekkes av støv. Til og med naboens sauer tygger støv, forteller han.

PLAGES: Bildet viser en støvsky som er på vei inn mot naboenes eiendommer fra Steinsvik Olivine AS sitt lagerområde. Sindre Kvangarsnes har dokumentert forholdene i en lengre periode.
PLAGES: Bildet viser en støvsky som er på vei inn mot naboenes eiendommer fra Steinsvik Olivine AS sitt lagerområde. Sindre Kvangarsnes har dokumentert forholdene i en lengre periode.

Sindre viser frem videoer av større mengder med støv som kommer over boligen hans om sommeren. Selskapets transport mellom uttaket og lagerområdet forårsaker også støy, sier han.

OLIVINDRIFT:

Olivin brytes fra forekomster av olivinstein (dunitt) i Nordfjord og flere steder på Sunnmøre og brukes som formsand i støperier og til fremstilling av ildfaste materialer.

Klare, grønne varieteter av olivin er verdifulle edelsteder.

KILDE: Store Norske Leksikon

Forlik

– Vi har vært plaget av dette siden selskapet startet opp her i 2009, sier han.

Virksomhetens naboer varsla om sivilt søksmål i 2019. Partene møttes i forliksrådet i august 2020.

Selskapet sa seg villige til å oppfylle alle kravene som naboene stilte, bortsett fra ett.

Naboene stilte følgende krav:

  • Driftsveien må asfalteres fra Fylkesveien og forbi Fremstevatnet.
  • Veien må være utstyrt med underspyling i overgangen fra tipplass til driftsvei.
  • Lagerområdet må ha tilstrekkelig tilgang på vann for støvdemping av olivin som er lagret.
  • Lagerområdet må utstyres med automatiske overrislingsanlegg.
  • Lagerområdet som ikke brukes til olivinlagring må revegeteres for støvdemping.
  • Transporten skal foregå med lastebiler og ikke støyforurensede dumpere, eventuell må støyvoll forlenges.

Kravet om bruk av lastebiler til transport, og ikke støyforurensende dumpere, ble avvist.

Har bedt om mer tid

Robert Welsvik, styreleder i Steinsvik Olivine AS, gjorde det klart at tiltakene ville bli satt i verk dersom styret og aksjonærer kunne finansiere videre drift.

Sommeren 2021 var virksomheten i drift.

Naboenes krav og vedtakene har ifølge deres advokat, ikke blitt fulgt opp.

– Selskapet bløffer. Det er bare tomme ord og løgner, sier Kvangarsnes, som understreker at han og de andre naboene ikke vil gi selskapet mer tid.

– Vi har fått nok. De skal ikke få en dag til. Det er et støvhelvete her, sier naboen.

– Selskapet har knapt observert støv

Welsvik skriver følgende i en e-post til nærnett:

Robert Welsvik, styreleder i Steinsvik Olivine AS,forteller at selskapet har iverksatt flere tiltak for å eliminere støvflukt.
Robert Welsvik, styreleder i Steinsvik Olivine AS,forteller at selskapet har iverksatt flere tiltak for å eliminere støvflukt.

«Vi er vel vande med ordbruken og dei subjektive vurderingane til Sindre. Uavhengig av Sindres synspunkt har selskapet iverksatt dei tilrådingar for støvbekjemping som ekspertar har anbefalt. Selskapet har knapt observert støv korkje langs veg eller frå lageret i år. Det har vore testa ut nytt vatningssystem på lageret, og dette har i det heile fungert veldig bra. Det har kun vore nokre få tilfelle av støvflukt, då grunna feil ved utstyret.»

Styrelederen legger til at Steinsvik Olivine AS har iverksatt flere tiltak redusering av støv og støy.

«Langs vegen har det vore vatna kvar dag det har vore tørt, og det er kun registrert to timar med tørr veg, denne gongen grunna ei sjukmelding. Samla over dei siste fem år er det registrert interne og eksterne avviksmeldingar som summerer seg til 50 timar med ukontrollert støvflukt.Det er investert i støvdempande tiltak og utstyr for 400.000 kroner, det er planta 1500 bartre som skal gi le for vinden mot lageret på Treneset, det er tilsett ein person på heiltid som har hovudoppgåve å hindre støvflukt. Alle desse tiltaka har omtrent eliminert svevestøvet.»

– Har du forståelse for at naboens klager?

Sindre Kvangarsnes er lei av å ikke bli hørt.
Sindre Kvangarsnes er lei av å ikke bli hørt.

– Ikke alle naboer, svarer Robert Welsvik.

Videre sier Robert Welsvik at selskapets egne målinger for støv i 2021 viser rekordlite støvflukt,som tilsier at virkemidlene som er satt i kraft fungerer.

Krever oppfølging

Advokat Bjørn Kristian Hove representerer virksomhetens naboer. Hove og nabo Sindre Kvangarsnes er ikke av samme oppfatning som styrelederen.

– Kravene, bortsett fra ett, skulle oppfylles og gjennomføres, men det har ikke blitt gjort noe hevder Hove.

– Det er frekt. Vi naboer har tålt nok nå, sier Sindre Kvangarsnes.

På vegne av sine parter krever Hove at kommunen står fast på sine krav overfor Steinsvik Olivine AS.

– Kommunen sender ut signaler ved å la være å sette makt bak kravene, sier Sindre Kvangarsnes.

Volda kommune har gitt Steinsvik Olivine AS dagbøter, fordi påbudet om å asfaltere veien ikke har blitt innfridd. Selskapet anker dagbøtene.

– Volda kommune varslet om tvangsmulkt da selskapet ikke betalte dagbøter for å ikke asfaltere veien. Tvangsmulkt starta da anleggstransporten starta opp igjen. Vi kan ikke pålegge selskapet at transport skal gjennomføres med lastebiler, og ikke dumpere. Det er ikke så veldig mye mer vi kan gjøre, sier Jørgen Vestgarden, avdelingsleder for utvikling i Volda kommune.