Sjå Nærsynets samarbeidssending med University of Salford