Skal forske på ekstremvær i Ørsta

Forskere fra Universitetet i Tromsø er denne uken på besøk i Ørsta. De vil høre ørstingene sine tanker om ekstremvær og det å bo i et utsatt område.

Publisert

ØRSTA:

– Vi håper at mange engasjerte mennesker vil fortelle om sine erfaringer med å bo i værutsatt område.

Leikny Bakke Lie er en av flere forskere fra Universitetet i Tromsø (UiT) som forsker på klimaendringer. De ønsker å finne ut hvordan mindre lokalsamfunn takler dette.

Vil høre fra deg

Leikny Bakke lie har reist helt fra Tromsø for å snakke med lokalbefolkningen i Ørsta.

Onsdag kveld vil det være et møte på Vartdal skule, hvor Lie ønsker å snakke med lokalbefolkningen i Ørsta kommune.

– Vi vil snakke med folk som har et engasjement for lokalområdet og distriktet sitt, sier Lie.

Målet er å se på hvorfor folk i distriktene har bosatt seg der de bor, og hvordan de forholder seg til naturfarer som skred, flom og ekstremnedbør.

– Det er ingen forpliktelser ved å komme på møtet. Vi vil gi litt informasjon, også kan de som vil engasjere seg gjøre det.

Ett av spørsmålene de ønsker å få svar på er hva som skjer i distriktene dersom en fare skulle skje, og hvilken beredskap man trenger på mindre plasser.

Anne Pilar Aarseth engasjerer seg for forskningsprosjektet

– Det er utfordringer

Anne Pilar Aarseth flyttet tilbake til Sunnmøre for tolv år siden. I tillegg til å være grunneier på Vartdal, har hun også villsauer.

– Grunnen til det var den fine naturen, men jeg ser jo at det er utfordringer med vær og vind. Det påvirker jo hvor vi bor og hvor vi velger å bygge, sier hun.

Hun mener UiT sitt forskningsprosjekt er viktig fordi det påvirker alle som er bosatt på områder som er utsatt for ekstremvær som kan forårsake flom eller ras.

– Jeg tror mange lokale som er mye ute i naturen eller som er grunneiere, ser ting i terrenget som kan være nyttig for forskningen. Kanskje det kan hjelpe for å finne ut hva som må gjøres.

Oppfordring til skolene

Aarseth håper mange kommer på møtet på onsdag og hun vil prøve å spre ordet. Videre oppfordrer hun skolene til å prøve å engasjere barn og unge.

– Det er jo de som skal vokse opp i området. Det er viktig å bevare historiene om området og hvor det tidligere har skjedd naturkatastrofer, avslutter hun.

Prosjektet er en del av et større forskningsprosjekt i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene. Forsker Lie håper svarene de finner i Ørsta kommune kan være til hjelp i de andre nordiske landene.

Powered by Labrador CMS