HERØY: Kommunedirektør Trond Arne Aglen og kommunalsjef for samfunnsutvikling Ane Malene Søvik Nygård mener det er viktig med et klimanettverk for å nå klimamålene.

Skal kutte 60 prosent av utslippene innen 2030

Herøy kommune er leder for klimanettverket på Sunnmøre. Målet er et nullutslippsfylke innen 2050.

Publisert Sist oppdatert

- Det kommer til å bli en stor utfording, sier Ane Malene Søvik Nygård, som er samfunnsutvikler i Herøy kommune.

Gjennom klimanettverket skal kommmunene utveksle erfaringer og kompetanse knyttet til bærekraft og miljø. Herøy er leder for nettverket, og kystkommunen har ambisjoner om å kutte 60 prosent av utslippene som Herøy står for innen 2030.

Sjøfart står for 86 prosent av utslippene

Sjøfartsnæringen står for 86 prosent av Herøy sitt direkte utslipp, og av disse utgjør fiskefartøyene 50 prosent av de miljøskadelige klimagassene i kommunen.

- Kommunen ønsker å tilrettelegge for at sjøfartsindustrien går over til miljøvennlig alternativer. Vi kan montere ladestasjoner slik at båtene kan koble seg på strøm istedenfor å stå og brenne drivstoff, sier Nygård.

Det finnes allerede båter med ny teknologi i området. Havila kystrute har en båt med batteripakke som gjør at de seiler fra Ålesund til Geiranger uten å forurense.

Oppussing av bygg reduserer strømforbruket

Herøy kommune tenker miljøvennlig når de bygger nytt. Dårlig isolasjon, trekkfulle vinduer og gammelt elektrisk system i eldre bygg er energikrevende og dyrt.

- Vi har nettopp pusset opp det 50 år gamle kulturhuset vårt. Det ble bygd med vinduer som isolerte dårlig, og i taket var det montert gamle lysstoffrør. Oppgraderingen gjør at vi allerede ser en betydelig nedgang i strømforbruket som vil redusere utgiftene våre på en rekke områder, sier kommunedirektør Trond Arne Aglen

Videre forteller Aglen at alternative energikilder gir besparelser for kommunen.

- Den nye brannstasjonen i Herøy har solcellepaneler montert på taket. I sommerhalvåret får brannstasjonen ofte et overskudd av strøm. Denne strømmen kan vi sende tilbake til strømnettet, forteller Aglen

Bua leier ut tur- og friluftsutstyr gratis

Før påske er planen å åpne Bua i Herøy. Dette er en nasjonal organisasjon i regi av kommunen hvor man kan låne tur- og friluftsutstyr gratis.

- Her vil kommunen være base for å ta imot idrettsutstyr, slik at de som synes det blir for voldsomt å kjøpe utstyr for en liten tur i alpinbakken, kan låne utstyr fra Bua. Dette er et lite tiltak som bidrar til å redusere unødig innkjøp. Det har blitt mote å tenke bærekraft og gjenbruk, sier Trond Arne Aglen

Herøy er vertskommune for klimanettverket, og vil utfordre resten av kommunene til å kutte klimagasser hvor målet er et nullutslippsfylke innen 2050.

Powered by Labrador CMS