');
SJUKEHUSVEGEN 6A: Her vil en stor del av flyktningene få bo når de først ankommer Volda. FOTO: Sondre Grødal
SJUKEHUSVEGEN 6A: Her vil en stor del av flyktningene få bo når de først ankommer Volda. FOTO: Sondre Grødal

Slik vil flyktningene til Volda kommune bli mottatt

Torsdag 31. mars ble kommunestyret i Volda enige om å ta imot 100 flere flyktninger til kommunen enn det først planlagt. Nå forbereder Volda kommune seg på å ta inn 150 flyktninger i 2022, inkludert åtte enslige mindreårige flyktninger.

Publisert

VOLDA: Krigen i Ukraina har utløst en flyktningstrøm. Det er usikkert hvor lenge flyktningene fra Ukraina vil bo i Volda.

Kommunen melder likevel at de ukrainske flyktningene vil få de samme rettighetene som andre flyktninger som kommer for fast bosetting.

Flere har allerede ankommet

Marianne Solheim er ansvarlig for bosettingen av flyktninger i kommunen. Hun kan nå fortelle at de allerede har tatt i mot en del ukrainske flyktninger til Volda.

- Til nå har vi tatt imot fem stykker som bor privat. Vi forbereder oss på å ta i mot flere gjennom det offentlige systemet. Dette vil skje gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som vanligvis sender flyktninger til oss, forteller Solheim.

- Vi regner med at flere vil komme om rundt to uker.

Klare bosteder

Volda kommune har lenge jobbet med å kartlegge bosteder som kan gjøres tilgjengelige for midlertidig innkvartering og permanent bosted til flyktningene.

Tilsammen 32 bostedseiere og innbyggere har meldt inn ledig bosted til kommunen i skrivende stund. Av disse er 15 lokalisert i Volda sentrum. Resten er å finne i Mork, Hornindal, Lauvstad, Bjørke og Austefjord (skole). Det er meldt inn vandrerhjem, hostels, hotell, skoler, husrom, leiligheter og hus.

Det er også kartlagt egne innkvarteringslokaler nært kommunale tjenester i sentrum. Studentsamskipnaden har to bygg som egner seg godt til formålet: E-blokken på Heltne og Sjukehusvegen 6. Sistnevnte er klar for mottak av flyktningene. E-blokken står enda på vent.

KLAR TIL MOTTAK: Her vil flere flyktninger bosette seg midlertidig. FOTO: Sondre Grødal
KLAR TIL MOTTAK: Her vil flere flyktninger bosette seg midlertidig. FOTO: Sondre Grødal

Får samme tilbud som andre flyktninger

Kommunedirektøren forbereder økningen av bosettingen i det kommunale markedet. Situasjonen vil kreve mye av kommunale tjenester. Kommunen vil jobbe for at de ukrainske flyktningene som kommer skal få samme tilbud som andre flyktninger.

Volda læringssenter har fått ansvar for bosetting, norskopplæring og introduksjonsprogram, og har allerede fått styrket bemanningen på programrådgiversiden.

Barnehageavdelingen jobber med å fikse barnehageplasser til de yngste som kommer. Skoleavdelingen jobber med et innføringskurs til grunnskoleelevene som kommer.

Kulturavdelingen har ansvaret med å etablere kontakt med frivillige, lag og organisasjoner og det sivile samfunn som kan bidra til at flyktningene som kommer blir inkludert på ulike sosiale arenaer i Voldasamfunnet.

Det arbeides med å kartlegge potensielle tolkere og språkhjelpere i kommunen. Helsestasjonen følger opp med helseundersøkelser, kontroller og vaksinering.

Enstemmig vedtatt

Det var direktoratet som først oppmodet Volda kommune til bosette flere flyktninger. Forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet.

- Vi i Volda er gode på å ta imot flyktninger, sier Gunnar Strøm fra Sosialistisk Venstreparti i en tale til kommunestyret rett før valget ble tatt.

- Det er ikke økonomiske problemer vi har i denne saken. Det handler kun om å få tak i de fagfolkene vi trenger for å få det her i orden og gjøre det skikkelig - som det Volda kommune har gjort i forhold til alle flyktningene vi har tatt imot og integrert over tid.