SPERRET: Ingen har fått ta i bruk lekeområdet på flere år.

Snart kan barna svinge seg i jungelen igjen

Lekeområdet Jungelen utenfor Øyra skule har de siste årene stått avsperret på grunn av manglende vedlikehold og avtaler. Nå vil Volda sentrum grendalag rehabilitere området, slik at det kan tas i bruk igjen.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Kommunen gir Volda sentrum grendalag ansvaret for å rehabilitere Jungelen, slik at den igjen kan brukes av barna ved Øyra skule og andre i nærmiljøet.

Espen Stray Helle er leder i grendalaget og lærer ved Øyra skule. Han ser positivt på gjenopplivningen av Jungelen.

FORNØYD: Espen Stray Helle er fornøyd med 10-årsavtalen grendalaget har inngått med kommunen.

– Det er en fin arena for barna både i skoletiden og på fritiden. Da det var åpent var det mange barn som trakk opp dit i friminuttene og var i aktivitet, forteller han. 

Helle synes det er bra at Jungelen kan være et uorganisert aktivitetstilbud.

– Det er en uformell, sosial samlingsplass på ettermiddagstid, der man kan møtes og være i aktivitet. Vi tenker det kan være bra for barn i mange aldre, sier han.

POPULÆRT OMRÅDE: Lekeområdet er utformet av den nå pensjonerte førsteamanuensisen Asbjørn Flemmen ved Høgskulen i Volda. Det ble mye brukt da det var åpent.

To avtaler har blitt forhandlet frem i forbindelse med rehabiliteringen. Den ene omhandler grunnen som Jungelen er på. Her er det underskrevet en grunnrettsavtale mellom Statsbygg og Volda kommune. Den andre avtalen handler om disposisjonsrett mellom Volda kommune og Volda sentrum grendalag. 

Det er usikkert når Jungelen er klar for åpning, men Helle håper at det skjer så fort som mulig etter det har blitt utført en tilstandsvurdering.

Powered by Labrador CMS