FOKUS PÅ FOREBYGGING: Silje Vallestad og Ingunn Botnmark sørger for tilbudet på frisklivssentralen i Vanylven. På senteret hjelper de voksne og eldre med trening og livsmestring.
FOKUS PÅ FOREBYGGING: Silje Vallestad og Ingunn Botnmark sørger for tilbudet på frisklivssentralen i Vanylven. På senteret hjelper de voksne og eldre med trening og livsmestring.

Støtten kan forebygge tidlig forfall

Frisklivsentralen i Vanylven fikk tildelt 190 000 kr av fylkeskommunen til forebyggende trening og kursing for eldre. Initiativtaker for "Sterk og stødig", Ingunn Botnmark, mener det er på tide at forebygging av helseplager hos eldre prioriteres.

VIL FOREBYGGE FORFALL: Ingunn Botnmark er initiativtaker for 'Sterk og stødig' og ønsker at forebygging av helseplager hos eldre skal prioriteres.
VIL FOREBYGGE FORFALL: Ingunn Botnmark er initiativtaker for "Sterk og stødig" og ønsker at forebygging av helseplager hos eldre skal prioriteres.

Hva er frisklivssentralene?

  • Frisklivssentralene er en kommunal helseteneste og et lavterskeltilbud for livsstilsendring.

  • Det tilbys hjelp med trening, stressmestring, røykeslutt, reduksjon av alkoholforbruk og mere til.

  • Frisklivssentralene skal bidra til redusert sykdomsbyrde og være en samarbeidspart i kommunens folkehelsearbeid.

  • Målet er å fremme fysisk og psykisk helse, og forebygge eller begrense utvikling av sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

  • Personer i alle aldre kan ta i bruk tilbudet.

  • I 2018 hadde 274 kommuner og bydeler etablerte frisklivssentraler.

  • På Søre Sunnmøre er det frisklivsentraler i Ørsta, Volda og Vanylven.

VANYLVEN, FISKÅ: – Målet er at de eldre skal holde seg friske og klare seg hjemme lenger.

Det forteller Ingunn Botnmark. Sammen med Silje Vallestad er hun initiativtaker for "Sterk og stødig".

Konseptet innebærer arrangerte treningsgrupper for hjemmeboende eldre som står i fare for forfall. Dette med særlig med fokus på styrke og balanse. Midlene skal gå til å skape en ny stilling som skal stå for koordineringen og planleggingen av tilbudet.

– Stillingen innebærer å arrangere trening og kurs med fokus på forebygging av helseplager for eldre.

– En ekstraressurs for kommunen

Botnmark mener at "Sterk og stødig"-tilbudet vil lønne seg for kommunen i det lange løp.

– Hvis vi skal få ting til å gå rundt med flere eldre og færre hender, må man prioritere forebygging. Klarer vi å holde hjemmeboende eldre i aktivitet kan vi unngå tidlige forfall til helsetjenesten. Et spart lårhalsbrudd for eksempel merker man veldig fort.

"Sterk og stødig" skal etter planen starte opp etter påske. På sikt ønsker hun at kommunen vi videreføre og utvide tilbudet.

– Det er folk som har lyst til å begynne som står på venteliste. Det har det vært en stund. Vi ønsker å utdanne nye instruktører lokalt, og gjerne ha grupper flere plasser i kommuna.

Kursene vil holdes digitalt. Dette er for å gjøre det lettere for de eldre å ta del.

– Det eksisterende kurstilbudet er på nærmeste sykehus, 1,5 time unna. Hvis man skal til Ålesund så må man reise i 2,5 timer. Om vi kan samle de eldre her og videooverføre kursene vil terskelen for å bli med senkes, sier Botnmark.

TAR INSTRUKTØRKURS: Eldar Knardal skal lede gruppetimene for 'Sterk og stødig'.
TAR INSTRUKTØRKURS: Eldar Knardal skal lede gruppetimene for "Sterk og stødig".

Får med "friskliverne" som instruktører

Selve treningen vil bli ledet av frivillige, utdannede instruktører. Eldar Knardal er en av to frivillige i Vanylven som kurses for å bli instruktør.

– En gang vil jeg gjerne få med hele koret jeg synger i til å delta på treningsøktene mine, sier Knardal og ler.

Botnmark forteller at det er flest damer blant de som deltar på gruppetimene, derfor er hun takknemlig for å ha fått Knardal med.

FORNØYD MED STØTTEN: Initiativtaker Ingunn Botnmark mener forebygging av helseplager hos eldre i for liten grad blir prioritert, og ønsker på langsikt å utvide tilbudet.

Møter nasjonale mål

"Sterk og stødig" møter målene til storingreformen "Leve hele livet", noe som gjorde at de fikk prioritert støtte. Reformen oppfordrer kommuner til å sikre at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Utvalget til fylkeskommunen begrunner støtten med den pressede situasjonen i helsesektoren og den store andelen eldre i kommunen.

Vanylven frisklivsentral er 1 av 8 sentraler som har fått tildelt støtte i Møre og Romsdal. Total ramme for tilskudd til etableringen og utviklingen av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbud for fylkeskommunen i år er 2 530 000 kroner.

STERKERE OG STØDIGERE: Asbjørn Sørheim er 'friskliver' og godt fornøyd med tilbudet. Han ønsker å styrke lungenekapasiteten til å gå lenger fjellturer.
STERKERE OG STØDIGERE: Asbjørn Sørheim er "friskliver" og godt fornøyd med tilbudet. Han ønsker å styrke lungenekapasiteten til å gå lenger fjellturer.