REISER MED PENGENE: Volda-studentene flytter før kommunen får innbyggerstøtte for de.
REISER MED PENGENE: Volda-studentene flytter før kommunen får innbyggerstøtte for de.

Voldakortet: Lite økonomisk gunstig

Voldakortet har ikke vist seg å være spesielt økonomisk gunstig for kommunen, likevel vedtok et enstemmig kommunestyre å videreføre ordningen tidligere i sommer.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Voldakortet skal bringe med seg flere innbyggere til Volda, og med dét øke kommunens skatteinntekter, innbyggerstøtte og befolkningsvekststøtte. Flere penger, altså.

Det er over 1400 Volda-studenter som i dag kan søke om å få kortet som potensielt kan utgjøre flere millioner i årlige tilskudd for kommunen. 

Realiteten er at kommunen etter tre år med ordningen sitter igjen med mindre i økonomisk overskudd enn planlagt, og et minkende antall studenter som faktisk benytter seg av ordningen.

Dersom man avslutter Voldakortet i dag vil kommunen sitte igjen med snaue én million i overskudd etter tre år med ordningen.

Se utregningen på hva en tilflyttende student vil bety for Voldas økonomi nederst i saken.

Lite å hente på økonomi

Kommunen får ikke penger fra staten for alle nye innflyttede studenter gjennom Voldakortet i dag. 

Hvert år får alle kommuner i Norge rammetilskudd fra staten, og den 1. juli beregnes det hvor mye man skal ha i innbyggertilskudd. Jo flere innbyggere, jo større tilskudd skal man i utgangspunktet ha. 

FOLK MÅ BLI: Kommunen for ikke full uttelling for studentene, sier økonomisjef Kari Mette Sundgot i Volda kommune.
FOLK MÅ BLI: Kommunen for ikke full uttelling for studentene, sier økonomisjef Kari Mette Sundgot i Volda kommune.

VOLDAKORTET

  • Heltidsstudenter kan søke om kortet og få 5000 kroner i bytte mot at de melder flytting til kommunen.
  • Plikter studenten til å være folkeregistrert i kommunen gjennom hele studieløpet.
  • Studenten må skatte til Volda, og kommunen får i tillegg mer statlig tilskudd når befolkningen vokser.
  • Ordningen gjelder ikke tilflyttere fra nabokommuner og kommuner på Søre Sunnmøre, dvs. fra: Ørsta, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Stad, Stranda og Stryn.
  • Kilde: Volda kommune

I Volda ser man at studentene er raske med å melde fraflytting etter endt studieløp i juni. Det gjør at kommunen ikke får full uttelling for tilskuddet.

– Om vi ikke får nye studenter til å bli boende i Volda til 1. juli, så vil vi ikke få kompensasjon for nye innbyggere, forklarer økonomisjef Kari Mette Sundgot i Volda kommune.

Dette betyr mindre penger i kommunekassen. 

Færre bruker kortet

Færre og færre studenter tar også i bruk Voldakortet og dette påvirker det økonomiske resultatet.

Flere studenter sa at de “aldri har hørt om kortet en gang”, ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av kommunen. 

Til tross for dette har kommunen satset på tre nye år med ordningen. De skal til og med ansette en kommunikasjonsarbeider som blant annet skal jobbe med å nå frem til studentene med informasjon. 

– Vi har ikke tapt på det. Effekten av Voldakortet har vært positiv, selv om det kunne vært bedre. Det har ikke vist noe negativt økonomisk resultat, sier ordfører Sølvi Dimmen (Sp) og fortsetter:

– Vi kunne kanskje fulgt opp ordningen bedre det siste halvannet året. Det ligger definitivt et potensial i Voldakortet.

Må nå opp til 300-350 nye studenter årlig

De 5000 kronene skal lokke mange nye studenter for at dette skal gå rundt for Volda.

Kommunen må nå opp til 300-350 nye studenter hvert eneste år for at tiltaket skal være lønnsomt. 

OPTIMISTISK: Volda-ordfører Sølvi Dimmen mener ordninga er god.
OPTIMISTISK: Volda-ordfører Sølvi Dimmen mener ordninga er god.

– Vi må sikre aktivitet hvert år. Nye studenter må erstatte de studentene som er på vei ut av Volda, sier økonomisjef Sundgot.

Da kan kommunen sitte igjen med et par millioner kroner i pluss. Nå blir altså utfordringen å få de nye studentene til å melde flytting og bli volding. 

– Vi må være mer på fremover. Vi har allerede vært tilstede på skolen 1-2 ganger per uke nå ved studiestart for å hjelpe studenter med å søke og svare på eventuelle spørsmål de har om ordningen, avslutter Volda-ordføreren.

DETTE FÅR VOLDA KOMMUNE FOR HVER INNBYGGER

For hver innbygger får Volda rundt 28 000 kroner fra staten (innbyggerstøtte basert på tall fra i år). I tillegg til dette får kommunen også inn ekstra penger fordi Volda har lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet i landet (inntektsutjevning). 

 

Staten gir, men staten tar: Fordi de fleste studenter tilhører en aldersgruppe som er billigere i drift enn andre (yngre eller eldre) aldersgrupper – så blir dette trekk i tilskuddet (utgiftsutgjevning). Hvert Voldakort koster kommunen 5000 kroner. Hva sitter så kommunen igjen med da? 

 

Dersom man ser på inntektene og utgiftene Volda har hatt i forbindelse med ordningen så langt, så får de inn rundt 1000 kroner hver nye student i dag. 

 

Det endelige svaret kommer an på hvor mange studenter som benytter seg av ordningen og hvor mange som blir værende til etter 1. juli.

 

– Vi kan sitte igjen med et par millioner i årlig overskudd, sier økonomisjef Sundgot om potensialet til ordningen.

 

Kilde: Volda kommune

Powered by Labrador CMS