FORSKNING: Krumsvik viste fram mange eksempler fra egen forskning under foredraget.

Studenter er skeptiske til KI

– Det er forståelig med tanke på dagens mediebilde, sier professor Rune Johan Krumsvik. Han mener at kunstig intelligens må inn i læreplanen i høyere utdanning.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Krumsvik er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen, og professor II ved Høgskulen i Volda. Han har forsket mye på kunstig intelligens, og ga ut boken “Digital kompetanse i KI-samfunnet" i fjor.

GODT OPPMØTE: Mange ansatte ved høgskolen møtte opp på Krumsviks foredrag.

– Digital kompetanse må bli obligatorisk 

I sin forskning har Krumsvik oppdaget at mange studenter er skeptiske til bruken av KI, fordi de er redde for å bli tatt for plagiat. Krumsvik legger stor vekt på at den kunstige intelligensen kan brukes som en veileder for studenter, fremfor som en hjelp til å løse oppgaver. Derfor mener han at digital kompetanse må bli en obligatorisk del av undervisningen i høyere utdanning. 

– Kompetanse på kunstig intelligens må bli obligatorisk. På den måten sikrer man at alle studenter forstår hvordan man bruker verktøyet, og man minsker usikkerheten og fallgruvene med juks og plagiat, forteller han.

Han legger også til at obligatorisk opplæring er et viktig tiltak for å minske skillet mellom studenter. 

– Den digitale opplæringen må favne alle, og ikke bare de som forstår det fort, sier Krumsvik. 

ØNSKER MER KUNNSKAP: Rune Johan Krumsvik mener at høyere utdanning må sette seg inn i KI på en god måte.

Høgskulen i Volda har sterke tradisjoner for medieutdanning, og Krumsvik oppfordrer høgskolen til å bruke de ressursene som finnes der. 

– Studentene kan lære av lærerne, og lærerne kan lære av studentene, sier han. 

Består eksamener på medisinstudiet 

I sin forskning har Krumsvik fått ulike KI-verktøy til å svare på eksamensoppgaver for ulike utdanninger i Norge. Blant annet den siste eksamenen på medisinstudiet. I de fleste tilfellene svarer KI godt på eksamensoppgavene, og noen ganger også bedre enn studentene selv. 

Er dette bekymringsverdig? 

– Jeg er ikke bekymret, men det er veldig interessant. KI kan være et godt verktøy for studenter, hvis det brukes riktig, sier Krumsvik. 

Han mener at verktøyet særlig kan være nyttig i skriving av bachelor- og masteroppgaver og doktorgrader. 

– Studentene kan bruke KI til å diskutere ulike oppgaver, den kan bidra med veiledning, sier han. Krumsvik understreker at studenters veiledere må følge dette tett opp.

Anne Marie Aschim var en av de som møtte opp på foredraget. Hun jobber som spesialbibliotekar ved HVO. Hun synes nødvendigvis ikke det er så problematisk at KI kan svare bedre på eksamen enn studentene selv. 

VIL LÆRE MER: Spesialbibliotekar Anne Marie Aschim ønsker å få mer kunnskap om KI, for å kunne hjelpe studenter som er usikre.

– Jeg tror det er viktig å huske at selv om KI svarer bedre på noe, betyr ikke det at de kunne ha gjort jobben bedre enn oss, sier hun. 

– KI blir en større og større del av verden

Aschim forteller at de har fått noen spørsmål fra studenter om hvordan man skal referere til KI i akademiske tekster. Hun synes at KI kan være en bra læringsressurs, men at det er viktig at studentene får lære om fallgruvene som kan oppstå.

– Studenter har spurt oss om litteratur som KI har oppgitt som kilde, så har det vist seg at boken ikke fantes. Vi underviser i kildebruk, så det er viktig for oss å være oppdaterte på hvordan man kan bruke KI i oppgaver. sier Aschim. 

 Aschim understreker at det er fint at høyskolen har slike foredrag. 

– Det er viktig at vi får informasjon om hvordan KI kan bli brukt på en ordentlig måte. Det er viktig at vi får bygget videre på kompetansen vår. 

Powered by Labrador CMS