FALLEFERDIG: De kommunale boligene er fra 70-tallet.
FALLEFERDIG: De kommunale boligene er fra 70-tallet.

– Tør ikke la barna leke ute

Flere familier med flyktningbakgrunn bor i falleferdige boliger, tett i tett med rusmisbrukere.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: De kommunale boligene i Røyslida/Smalebakken ble bygd på 70-tallet, men er i dag i dårlig stand.

Allerede i 2018 foreslo Volda kommune at de kommunale boligene i Røyslida/Smalebakken skulle rives – likevel står de fremdeles.

Både familier med flyktningbakgrunn og rusmisbrukere bor i de samme boligene. I en reportasje på Nærnett i 2017 ble dette problemet belyst:

Del 1: Les barna si fortelling her

Del 2: Rusmiljøet

Men situasjonen i dag synes ikke å være mye forandret.

TAGGING: Dette er bare et av flere steder hvor det var tagging.
TAGGING: Dette er bare et av flere steder hvor det var tagging.

Da Nærnett kom til boligene, kunne vi observere tydelige tegn til slitasje og dårlig vedlikehold. I alle boligene var det knuste vinduer, tagging og falmende maling. Utenfor den ene boligen fant vi sprøytespisser og søppel strødd rundt.

Ønsker å flytte

Vi møter en mor med flyktningbakgrunn som forteller at hun har opplevd mye støy og uro til alle døgnets tider i flere år. Vi kjenner identiteten hennes, men har valgt å anonymisere henne.

– Folk ringte på døra mi flere ganger om natten, forteller hun.

Kvinnen forteller videre at flere med alvorlige rusproblemer bor i samme boligområde. Dette gjør henne bekymret for ungene sine og tør derfor ikke å la de leke ute alene. Hun er svært oppgitt av boligsituasjonen og ønsker å flytte.

KNUST GLASS: Det var flere knuste vindu i boligene.
KNUST GLASS: Det var flere knuste vindu i boligene.

Området må rives

I Volda kommune sin boligsosiale handlingsplan for 2017-2020 ble det slått fast at området var i så dårlig stand at det måtte renoveres. I planen skrev kommunen at de ville legge til rette for at personar med ulike fysiske og psykiske utfordringar kan busettas i same miljø.

Det viste seg imidlertid at området var i så dårlig forfatning at en ekspertgruppe konkluderte i 2018 med at det hele måtte rives.

Boligene står der fortsatt.

Eiendomssjef i Volda kommune, Kjell Magne Rindal, viser til investeringsplanen for de kommende årene når det gjelder planene for området.

Nærnett har forsøkt å få Rindal til å svare på spørsmål, både på telefon og meldinger uten at vi har fått kontakt.

På grunn av andre store byggeprosjekt understreker investeringsplanen at de ikkje ha vesentleg kapasitet til arbeidet før 2024, noko som vil tilseie ein byggestart i Røyslida-området frå rundt 2025/2026.

Dette er forutsetter imidlertid at eiendomssektoren må få tilført flere ressurser.

Kommunen mangler ressurser

Generelt mangler Volda kommune store ressurser på å vedlikeholde sin boligmasse – inkludert Røyslida/Smalebakken.

Ifølge økonomiplanen for 2022-2025 har kommunen et stort etterslep på i overkant av ti millioner kroner årlig for vedlikehold av kommunale bygg.

Det kan med andre ord ta lang tid før forandring skjer.