');
MANGLER PARKERING: Sjøgata 61
MANGLER PARKERING: Sjøgata 61

Tvinges til å kjøpe parkeringsplass de ikke vil ha

I 15 år har de ventet på parkeringsplasser som aldri kom. Nå risikerer de å måtte punge ut med 350 000 kroner hver - for å parkere egen bil.

Publisert Sist oppdatert

ULSTEIN: For 15 år siden ble det bygget nye boliger i Ulstein sentrum. Både utbyggeren og kommunen opplyste at parkeringsplasser skulle være på plass innen 2010.

Disse skulle inneholde en bod, koste 250 000 kroner og skulle være under 100 meter fra boligen.

Nå risikerer eierne å måtte kjøpe parkeringsplasser som er dyrere, lengre unna og uten bod.

Alle avtaler handler om tillit og det er dette alle partene må finne tilbake til. Per i dag eksisterer det ikke tillit, sier boligeier Fredrik Alvestad.

Alvestad er en av seks boligeiere ved Sjøgata 61. Boligene ble bygget i 2007, og han kjøpte leiligheten sin i 2011.

I kontrakten til denne leiligheten inneholdt det en avtale om at utbygger skulle bygge parkeringsplass, og at leilighetseier måtte kjøpe denne. Dette aksepterte han.

Så har årene gått.

Ingen parkeringsplass har kommet.

Vi har gått ut ifra at utbygger skulle komme med en løsning, sier boligeieren.

SJØGATA 61: Bygget i 2007.
SJØGATA 61: Bygget i 2007.

Alvestad forteller videre at kravet kommunen stilte til utbygger, da det ble bygd, var at disse leilighetene skulle ha parkering i henhold til parkeringsvedtaket til kommunen. Dette tilsa at parkeringsplassen måtte være innen 100 meter fra bygget.

I henhold til plan- og utbygningsloven er det utbygger som står ansvarlig for å ordne opp i mangler slik at alle leiligheter som en bygger får ferdig attest, forteller Alvestad.

Vi føler oss ignorert av utbygger. De svarer, men ikke på kritiske eposter. De sier «det skal vi komme tilbake til», men så kommer de aldri tilbake til oss med det.

Utbygger, Hauge Eiendom, hadde dette å si om saken:

Kommunen har konkludert med at dette utelukkende er en sak mellom kommunen og huseierne. Med bakgrunn i dette vil denne saken ikke bli ytterligere kommentert fra vår side.

– Blitt vårt ansvar

Vi tolker det som at kommunen får samme manglende respons, og kommer ingen vei med utbygger. Nå har det plutselig blitt vårt ansvar, til tross for at det står i plan- og bygningsloven at det er utbygger sitt.

Imens dette har pågått har Ulstein kommune bygget Ulstein Arena. Dette er et to etasjers stort parkeringsbygg som har fler ledige parkeringsplasser.

TILBUDET: Ulstein Arena sitt parkeringshus.
TILBUDET: Ulstein Arena sitt parkeringshus.

I mars 2022 vedtok teknisk utvalg, ved kommunen, at dette skulle tilbys for å løse situasjonen.

Problemet med tilbudet er at det koster 100 000,- mer enn det som ordinært stod i avtalen til boligeierne. Parkeringsplassene inneholder ikke bod, og Alvestad hevder at det ikke innfrir 100 meterskravet satt av kommunen.

Etter mitt skjønn så går kommunen rundt plan- og bygningsloven for å få løst dette problemet. De flytter ansvaret rundt sånn som de vil, sier Alvestad.

Vi tolker det også som at kommunen nå pålegger folk å kjøpe parkeringsplass i dette bygget slik at kommunen skal få omsetning på det. Problemet til kommunen er at ingen vil kjøpe disse parkeringsplassene. Det var ikke den kundestrømmen med folk som kom gatelangs for å kjøpe parkeringsplass, forteller Alvestad.

STÅR TOMT: Akkurat nå står parkeringsbygget helt tomt. Dette er fordi det pågår anleggsarbeid utenfor.
STÅR TOMT: Akkurat nå står parkeringsbygget helt tomt. Dette er fordi det pågår anleggsarbeid utenfor.

Føler seg dårlig behandlet

En annen boligeier som er påvirket av saken er Kurt Eilertsen. Han forteller at de lenge har presset på utbygger for å få avklart saken, men de føler de bare blir ignorert. Videre har de opplevd treig kommunikasjon fra kommunen, hvor de flere ganger har måttet purre for å få svar.

BOLIGEIER: Kurt Eilertsen er en av eierne som er påvirket av saken.
BOLIGEIER: Kurt Eilertsen er en av eierne som er påvirket av saken.

Noen ganger har det tatt et år før vi har fått svar, av og til svarer de ikke i det hele tatt, sier Eilertsen.

Alvestad er klar over hva han mener om dette.

Dette mener jeg hårreisende dårlig ovenfor innbyggerne. Dette er ikke slik det skal være i et lokaldemokrati, forteller han.

Vurderer dere å gå til retten med saken?

Ja, i verste fall vil vi det, dersom vi ikke får en minnelig ordning. I første omgang vil vi bare få bedre kommunikasjon. Ingen ønsker jo å gå til retten, sier Eilertsen.

-Beklagelig at de ikke har fått svar

Arne Runar Vik, kommunalsjef ved teknisk avdeling i Ulstein kommune, sier at før 2018 fantes det ikke andre løsninger, enn det som nå blir tilbudt.

Siden Sjøgata 61 stod uten parkering, og Ulstein Arena nå var ferdig, ble det aktuelt å «pushe på», for å få dette i orden.

Han forteller at også at parkeringsanlegget i Ulstein Arena ble bygget med en viss mengde overkapasitet, i forhold til det som var krevd for bygget.

Vi har enda ikke behandlet saken ferdig, men det er boligeieren som sitter på avtalen for å få ordnet dette her, så det er eierne vi må forholde oss til, sier Vik.

Hvorfor har dere ikke svart boligeierne?

Det er beklagelig at de ikke har fått svar, det burde de fått før. Men dette har ikke noe innvirkning på saken sitt faktum.

En av boligeierne sier at han selv har vært ute med målebånd. Han hevder at parkeringen dere tilbyr ikke er under 100 meter fra boligen. Hva sier du til det?

Når det kommer til målebånd, spørs det hva det måles fra og til. Hvis en måler mellom eiendomsgrensene, så er det noe annet enn hvis man måler fra hvis man måler fra inngangsdøren til en tilfeldig valgt parkeringsplass inne i bygget.

FOR LANGT UNNA?: Bygget som står til venstre for gravemaskinen i bakgrunnen er Sjøgata 61. Spørsmålet er om dette bygget er mer enn hundre meter i fra parkeringen.
FOR LANGT UNNA?: Bygget som står til venstre for gravemaskinen i bakgrunnen er Sjøgata 61. Spørsmålet er om dette bygget er mer enn hundre meter i fra parkeringen.

Kommunedirektør Verner Larsen hadde dette å si om saken:

Han forklarer at parkeringsutfordringene til Sjøgata 61 i utgangspunktet skulle løses i et samarbeidsprosjekt med flere andre eiendommer i området.

PÅ JOBB: Verner Larsen avbildet rett før han skulle i et møte.
PÅ JOBB: Verner Larsen avbildet rett før han skulle i et møte.

Byggingen av denne parkeringskjelleren ble utsatt fordi det skulle drives anleggsvirksomhet et lite stykke unna boligene, sier kommunedirektøren.

Vi ville ikke at det skulle drives anleggsvirksomhet på begge sider av en eiendom samtidig, forteller han.

Han forklarer videre at i ettertid har kommunen så gått vekk fra disse planene om å bygge parkeringskjeller. Dette er fordi en av de andre eiendommene, som også hadde parkeringsbehov, fikk løst problemet sitt ved å kjøpe seg inn i et annet parkeringsanlegg.

Det er derfor de opprinnelige planene ikke ble gjennomført, og det er derfor Sjøgata 61 ikke har parkering, sier kommunedirektøren.