TALLENE ER KLARE: Resultatene fra Elevundersøkelsen for skoleåret 23/24 har kommet. Tallene viser en høy økning i antall elever som sier de blir mobbet.

Urovekkende mobbetall ved voldaskolene

1 av 5 elever på 5.-7 trinn sier de blir mobbet på barneskoler i Volda. Dette er nesten dobbelt så høye tall som året før.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA:  — Det er fæle tall å se.

Det sier FAU-leder ved Øyra skule i Volda, Miriam Wiksnes. Hun er bekymret. 

FAU-lederen sier resultatet viser at det er mange barn som opplever en utrygg skolehverdag. 

— Det må tas tak i av skolen, men også foreldregruppen, sier Wiksnes. 

OVERRASKET: FAU-leder Wiksnes hadde ikke forventet så høye mobbetall.

Hvert år gjennomfører elever ved 5.-10. trinn en obligatorisk elevundersøkelse. Undersøkelsen kartlegger elevenes mening om blant annet trivsel og mobbing.

ØKNING: Skoler over hele landet opplever økte mobbetall. Volda kommune ligger over gjennomsnittet på landsbasis.

På mellomtrinnet (5.-7. klasse) i Volda kommune har det vært en urovekkende økning i antall elever som mener de blir mobbet siden skoleåret 22/23: 

  • Økning på 9,7 prosent på 5. trinn.

  • Økning på 6,4 prosent på 6. trinn.

  • Økning på 14,5 prosent på 7. trinn.

FAU har diskutert mulige årsaker til resultatet. De mener størrelsene på klassene er en medvirkende faktor. 

— Det er for store klasser og for lite oppfølging av hver enkelt elev. Det kan oppleves utrygt for elevene, forteller Wiksnes.

Hun forteller at FAU mener elevene vil føle seg tryggere om de fikk jobbe i mindre grupper.

Reaksjoner fra foresatte

Flere foreldre har tatt kontakt med FAU, sier Wiksnes.

— Alle synes det er veldig trist og sjokkerende, men man må bruke det til å fokusere. Det gir en pekepinn på at her må det tas tak. 

Wiksnes forteller at de tidligere tiltakene som har blitt gjort over flere år, ikke har gitt ønskede resultat.

— Man må kanskje prøve å tenke litt nytt på hva som kan gjøres, sier hun. 

Vil ta ny ikke-anonym undersøkelse

– En elev som opplever at han blir mobbet er én for mye. Sånn sett er det alvorlig uansett.

FORTVILET: Håvard Strand forteller at mobbetallene var trist lesning.

Det sier konstituerende avdelingsleder for voldaskolene, Håvard Strand. 

Strand forteller at Elevundersøkelsen er anonym. Derfor gir den lite innsikt i hva som kan være årsakene til de høye mobbetallene. 

– Det første tiltaket skolene skal gjøre nå er å ta en ny undersøkelse som ikke er anonym, sier han. 

Strand mener dette kan gi skolene et bedre bilde på bakgrunnen til det alvorlige resultatet. Undersøkelsen skal gjennomføres etter vinterferien. 

Motstridende tall

Parallelt med de høye mobbetallene, er tallene for trivsel gode.

– Vi synes det er litt interessant å se at de samme elevene som melder at de blir mobbet, melder om en ganske god trivsel. Det undret vi oss litt over, sier Strand. 

Han understreker at mobbetallene likevel er urovekkende. 

– Hva gjøres av forebyggende arbeid?

– Vi har et sterkt fokus på det å ha en klasseledelse som i samarbeid med foreldre setter grenser for hva som er akseptabel atferd og ikke, forteller Strand. 

Både skoleleder Strand og FAU-leder Wiksnes er enige om at det må kartlegges om det er spesielle grupperinger det gjelder. Dette er noe den ikke-anonyme undersøkelsen kan bidra til, mener Wiksnes. Men hun understreker likevel:

— Spørsmålet er jo i hvor stor grad elevene svarer åpent når det ikke lenger er anonymisert. Det må man ta som et forbehold når man ser på resultatene, sier Wiksnes.

Powered by Labrador CMS