ÅRAM FERGEKAI: Frode Høgset er en av innbyggerne som rammes ved en eventuell nedleggelse av Åram fergekai

Utsetter fergebestemmelse

Saken skulle opprinnelig behandles i samferdselsutvalget 1. mars. Nå er spørsmålet om nedleggelse utsatt. For innbyggerne kan saken være starten på nok et fergeopprør.

Publisert

Åram fergekai står i fare for å legges ned når fergesambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy mellom Sande og Vanylven skal fornyes. Saken, som opprinnelig skulle behandles i samferdselsutvalget den 1. mars, er nå utsatt. For innbyggerne som rammes kan utsettelsen gi nytt håp.

Foreslår å legge ned Åram

Fra 1. januar 2025 kommer en ny og større ferge i det såkalte firkantsambandet. I den forbindelse må fergekaiene oppgraderes for å kunne ta i mot den nye og større fergen. Det er satt av 300 millioner kroner til oppgradering av fergekaiene i firkantsambandet, ifølge Vestlandsnytt. Kutt i statlige midler har ført til at fylkeskommunen vurderer at Åram fergekai skal legges ned i stedet for å bli oppgradert.

Ønsker å beholde firkantsambandet

POSITIV TIL FIRKANTSAMBANDET: Ordfører i Sande, Olav Myklebust, er positiv til det nåværende fergesambandet

– Det er et økonomisk spørsmål det her, med hvordan de skal bruke pengene best mulig, sier Olav Myklebust.

Ordfører i Sande, Olav Myklebust, forteller at kommunene ønsker å beholde det nåværende firkantsambandet.

– Samlet sett så er ikke trafikken i fra Åram til øyene veldig stor, men samtidig er det veldig viktig trafikk for en del av næringslivet her ute og for en del av folket som bor på øyene og arbeider på fastlandet.

– Det er et mål å beholde Åram som en del av denne ruten, sier Myklebust.

Først og fremst en investeringskostnad

Innbyggere som rammes frykter for konsekvensene en eventuell nedleggelse vil ha for lokalsamfunnet. En av dem Frode Høgset, en av aksjonslederne bak gruppen "Nei til nedlegging av Åram ferjekai".

– Dette her er jo et samband som vi har hatt i over 50 år. Det får store konsekvenser for mange. Både de som pendler til arbeid, skoleelever, og ikke minst næringslivet i både Vanylven og Sande vil bli skadelidende.

Fylkeskommunen begrunner forslaget om nedleggelse med et ønske om å spare penger. En nedleggelse av Åram fergekai er likevel ingen god løsning på problemet ifølge Frode.

– Det som er med kostnadene her til Åram fergekai så er det jo først og fremst en investeringskostnad. De vil jo ikke spare noe på driften, med å kutte ut Åram. Fergen vil jo gå rett forbi her likevel, og de må ha det samme mannskapet som før. Så jeg kan ikke skjønne at de skal spare noe på driften ved å kutte ut Åram, sier Frode.

Ingen god distriktspolitikk

En nedleggelse vil også gå hardt utover andre nærliggende kommuner.

KJEMPER FOR ÅRAM: Frode Høgset er en av aksjonslederne bak gruppen "Nei til nedlegging av Åram ferjekai"

– Det har kommet en rapport nå som er til behandling i regjeringen og Stortinget om at de skal redusere en del overføringer til Møre og Romsdal og andre kystfylker. Det tror jeg det kommer til å komme store protester mot. Ikke bare Møre og Romsdal, men Vestland og flere andre fylker her vil komme veldig skjevt ut og få veldig lite til drift av fergene sine.

– Vi trenger virkelig mer penger, ikke mindre penger, for å kunne drive det her fylket og kunne ha verdiskaping her. Ved å legge ned fergen og redusere kollektivtransporten blir det vanskeligere og vanskeligere å bo på bygdene. Det er ikke noe god distriktspolitikk som blir drevet nå.

Håper på endring

Representanter fra fylkeskommunen var nylig på møte i Vanylven.

– Jeg syntes det var bra at de kom hit, så fikk vi presentert konsekvensene for de, det som er viktig for oss. Så da var det full sal, det var veldig bra.

– Jeg håper at de kan ta til fornuft og at de beholder Åram. Vi har hatt denne fergen i over 50 år. Vi trenger den fortsatt og vi ønsker å skape levende bygder. Vi ønsker å bo her og trives, og ha muligheten til å pendle på jobb, ikke minst.

– Vi startet denne underskriftskampanjen i slutten av november og det var fantastisk respons fra dag en. Jeg tror vi fikk inn 500 signaturer bare på én uke. Og det er ikke bare her i fra, men fra alle bygdene som er rundt omkring her. Alle er unisont enig om at vi må beholde Åram. Det er viktig, avslutter Frode.

Powered by Labrador CMS