Volda kommune opplever at færre politikere fornyer vervene sine

Volda og Vanylven mister lokalpolitikere

- Det er jo dessverre vanlig at det er en del som trekker seg

Publisert

Hva er KS?

KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Kilde: ks.no

6 av 10 folkevaIgte i Volda og Vanylven ønsker ikke å fornye vervene sine opptil neste valg, det viser en undersøkelse KS utførte i 2021 om lokaldemokratiet i Norge. Her ble de folkevalgte i kommunen spurt om de kunne tenkte å fornye vervet. Blant de kommunene som var med i undersøkelsen var Vanylven og Volda. Ifølge rapporten så sa 6 av 10 i begge kommunene at de ikke ville sitte en ny periode.

Ordføreren i Volda, Sølvi Dimmen, kjenner seg igjen i tallene

- Det er jo dessverre vanlig at det er en del som trekker seg. Jeg har ikke eksakte tall her og nå, men sånn er det.

Dimmen mener at det er viktig å engasjere seg i lokalmiljøet sitt.

- Det er jo sånn at det er folkestyret som bestemmer på vegne av innbyggere. Det er viktig at folk engasjerer seg og er med i lokaldemokratiet.

Varaordfører i Vanylven, Ingebrigt Berget, ønsket ikke å kommentere saken.

Har ikke fått noen signaler

Undersøkelsen viser at på landsbasis så er det rundt 4 av 10 folkevalgte politikere som ikke kunne tenke seg å fornye vervene sine.

Nærnett tok kontakt med ordførerne i Sande og Hareid for å høre om de hadde lagt merke til noen endring antall lokalpolitikere som ikke vil fornye vervene sine.

Ordfører i sande, Olav Myklebust, har ikke opplevd at det har vært noen tydelig tegn til at folk trekker seg

- Nei, jeg har ikke noe tall på det. Det eneste jeg har sett er at det er færre kvinner som sitter lenge med sine politiske verv. Grunnen til det er nok at det går mye tid til vervet, sier han.

Ordføreren i hareid Bernt Brandal

Ordføreren i Hareid forteller at han ikke har sett noe til dette.

- Nei, jeg har ikke fått noen signaler om dette. Ikke i det hele tatt.

Powered by Labrador CMS