');

Ventet store nedbørsmengder på Søre Sunnmøre - varsler jordskredfare

Det ventes noen jord-og flomskredhendelser på Søre Sunnmøre de to neste dagene.

Publisert Sist oppdatert

Varsom.no varsler store nedbørsmengder på Søre Sunnmøre de to neste dagene. Det er ventet mellom 40 og 70 millimeter regn bare på 12 timer på torsdag. Hydrolog Trine Heggedal i Varsom.no forteller til Nærnett at den store nedbørsmengden kommer til å få problemer for småbekker og veier på grunn av overvann.

– Derfor er det viktig å følge med på hvor vannet renner. Småbekker kan plutselig bli store. Når det kommer så stort regnskyll fylles også byområder opp med vann, for eksempel i dumper og underganger.

Hun sier det også er viktig å være forsiktig når man kjører bil med tanke på vannplanning.

Så store nedbørsmengder utgjør også en fare for jordskred, forteller hydrologen.

– I slike situasjoner kan regn forårsake at skråninger blir ustabile, og at det kan gå små ras.

Hydrologen forteller at de kommer til å følge nærmere med på skredfaren i dagene som kommer.

– Det er litt vanskelig å varsle jordskred, fordi du ikke vet hvor det kommer til å løses ut. Men i områder med mye vann er det større fare for skred, så vi kommer til å følge nøye med, sier hun.

Varsom.no har et siste tips:

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.