Lokale fiskere ut mot torskeoppdrett

Torskeoppdrettsanlegget Alida vil kanskje bli dobbelt så stort.

-Vi ønsker ikke mer oppdrett før vi vet mer om konsekvensene av det

Ode AS ønsker å utvide torskeoppdrettsanlegget. Dette skaper reaksjoner i lokalbefolkningen. 

Publisert Sist oppdatert

Lokalbefolkningen og Naturvernforbundet var kritiske til opprettelsen av torskeoppdrettsanlegg allerede før det kom til Voldsfjorden i 2021. I januar søkte Ode AS om å utvide av torskeoppdrettsanlegget Alida til det dobbelte. 

Fritidsfisker Oddvin Bjerkvik er en av de som reagerer sterkt på søknaden. Bekymringene er beslagleggelse og forurensning av fjorden, samt de uvisse konsekvensene av torskeoppdrett.

 I 2021 rømte rundt 87 000 torsk fra Alida-anlegget. Mange av disse havnet i Bjerkviks fiskegarn. 

-Det er ikke normal fisk, sier han. 

Bjerkvik frykter for hvordan slike rømninger vil kunne påvirke villtorsken i fjorden. 

Denne uka er Havforskningsinstituttet til Voldsfjorden for å undersøke om slike rømninger fører til krysninger mellom oppdrettstorsk og villtorsk. 

-Konsekvensene av dette vet vi ikke, men det har vist seg at avkommene etter gyting mellom oppdrettslaks og villaks er mindre levedyktige, sier seniorforsker i Havforskningsinstituttet Terje van der Meeren. 

Oppfordringen fra det lokale Grendeutvalget i Volda kommune er at oppdretten skal flyttes på land eller til kysten. 

Falk D. Øveraas, informasjonssjef i Ode AS, svarer at de har forståelse for bekymringen, spesielt med tanke på rømningene. Han er likevel ikke enig i at det finnes for lite forskning på området, og understreker at fiskenæringen er strengt regulert av myndighetene. 

SE REPORSTASJE HER: Powered by Labrador CMS