Bli med på innsiden av VØR sitt nye avfallsanlegg:

– Vi prøver å lage så enkle og gode ordninger som mulig

På VØR sitt nye anlegg på Melsgjerdet sorteres avfallet fra husholdninger i Volda og Ørsta. Om du ikke sortere godt nok må de ansatte ta støyten.

Publisert

ØRSTA / VOLDA: – Folk er ikke så verste på sortering. Vi prøver stadig å forbedre ordningene slik at det skal bli lettere å sortere. Des bedre innsats folk legger ned hjemme, des bedre resultater får vi, sier daglig leder hos VØR, Hans Peter Eidseflot.

Når folk ikke sorterer avfallet sitt, blir det mer jobb for de ansatte på anlegget.

En av de ansatte vi møter tar opp et magasin med plast rundt seg. Han må selv dra av plasten, kaste den i plastavfallet og kaste magasinet i papiravfallet. Ettersortering er en stor og viktig jobb for anlegget.

– Det er nødvendig at vi gjør dette. Vi får trekk fra kundene våre dersom det er mye feilsortering.

Likevel får innbyggerne i både Volda og Ørsta får skryt av den ferske daglige lederen.

Se video fra innsiden av anlegget øverst i saken.

– Det skal liksom bare fungere

MYE JOBB: Noe av papp og papiret som de ansatte grovsorterer.

En av grunnene til at noen er dårlig på sortering tror Eidseflot kan komme fra at folk flytter på seg. Sorteringssystemer kan være svært forskjellige i ulike deler av landet og innbyggere kan ha andre vaner. Han påpeker at ikke alle ordninger er like selvforklarende.

– Dette er en bransje som personer utenfra ikke nødvendigvis forstår så godt. Det skal liksom bare fungere.

– Tror du det er fordi folk ikke har kunnskap om sortering, eller fordi dem rett og slett er late?

– En kombinasjon. Det er ikke alle som har like greit utgangspunkt for å klare å sortere. Det er forskjellige interesser og forutsetninger for å få det til.

Mange har lurt på om de nå skal levere spesialavfall og lignende ved det nye anlegget på Melsgjerdet. Dette må fremdeles leveres i Hovdebygda, forklarer Eidseflot.

– Dette anlegget er noe vi kaller for et omlastningsanlegg. Avfallet blir samlet inn av oss, grovsortert, komprimert og deretter sendt ut til de vi har leveringsavtaler med, sier han.

Men hva skjer egentlig med det vi kaster?

– Målet er at avfallet skal bli brukt mer som en ressurs. Vi brenner ikke ressurser lenger, men tar det inn i kretsløpet igjen, sier Eidseflot.

For å forklare bedre, tar han papir som eksempel. Gammelt papir og papp blir blandet med nye ressurser fra blant annet trær slik at avfallet fortsetter i kretsløpet.

De har alltid som mål å øke graden av materialgjenvinning.

– Det handler om at folk må ha tiltro til systemet og at ordningene fungerer. Plasten blir ikke brent, men den blir faktisk brukt igjen.

Matavfallet sender VØR nå til Hadeland. Der blir plasten sortert ut fra resten av avfallet, så blir det brukt til biogassproduksjon.

– Håpet er å få til en slik produksjon her. På den måten minskes transporten og ressursene brukes lokalt, sier han.

Restavfallet derimot, blir kjørt til Ålesund. Der blir det brukt til et kraftvarmeanlegg som forsyner store deler av byen.

Når det kommer til glass og metall, går returglasset til Fredrikstad, der det blir sortert. Klart glass går vidare til Danmark og blir til nye syltetøyglass der, mens grønt og brunt glass får nytt liv andre stader

– Det er kjekt å se. Det viser at gjenvinning absolutt har en verdi, sier daglig leder fornøyd.

Nytt bygg betyr bedre teknologi

Det ligger flere bygg på det nye anlegget på Melsgjerdet. Ett av de tar imot rest- og matavfall, noe flere naboer har vært svært skeptisk til. Grunnen er lukt.

– Det er helt naturlig at de er bekymret for det. Det lukter jo av avfall, og jo lenger det ligger der, jo mer lukter det, sier Eidseflot.

Derfor er det nye anlegget designet for å være luktfritt. For at dette skal fungere er det dobbel port mellom avfallet og den ytterste porten, i tillegg til ventilering i hallen.

DUSJ: Her stopper alle bilene som har vært innom anlegget for å spyles.

I tillegg blir understellet til alle bilene som kjører ut fra hallen spylt slik at de ikke skal dra med seg avfall og lukt ut.

– Det blir mer og mer vanlig, men det er noe vi kan etablere her fordi det er et nytt anlegg. Det er selvfølgelig dyrere, men av og til er det nødvendig for å forbedre oss.

Daglig leder er så langt fornøyd med resultatet.

– Det fungere veldig godt. Hvert fall med tanke på hva som er her inne, sier Eidseflot og peker inn mot de grønne posene på andre siden av plastveggen.

Rollen som daglig leder har Eidseflot hatt i tre uker. Allerede på torsdag forrige uke var han med på åpningen av det nye anlegget på Melsgjordet.

Om du er usikker på hvilken søppeldunk avfallet ditt skal i, sjekk det på sortere.no.

Powered by Labrador CMS