HJERNEFLUKT: Årets første kommunestyremøte i Sande blei holdt på Sande rådhus

– Vi trenger ALLE mann

I 2023 kom det frem at 77 prosent av kommunene i Norge sliter med å skaffe relevant fagkompetanse. Av dette er helse og omsorgssektoren den mest utsatte. 

Publisert Sist oppdatert

SANDE: I Sande kommune sitt første kommunestyremøte for 2024, brakte Arbeiderpartiets Camilla Auflem Vik opp et stadig økende problem i kommunen. Utfordringen gjelder både å skaffe og beholde viktige yrkesgrupper i Sande, som for øvrig er en relevant problemstilling for flere småkommuner i Norge.

– Kompetansen er svært viktig. Vi er nødt til å vise de unge i Sande at det er muligheter her, selv om stedet er lite. Vi må også bli bedre på å bryte ned kjønnsdominerte yrker, vise at gutter kan jobbe i helsesektoren og at jenter kan jobbe i verft. Vi kommer til å trenge alle sammen, sier Camilla Vik. 

ALLE MANN TIL PUMPENE: Camilla Vik prater til kommunestyremøtet i Sande på vegne av arbeiderpartiet

KS skriver i sin arbeidsmonitor for 2023 at over 77 prosent av alle norske kommuner synes at det er "ganske eller meget utfordrende" å skaffe nok kompetanse. Spesielt helse- og omsorgssektoren er utsatt for manglende arbeidskraft. 

– Hvorfor er det en utfordring å rekruttere lokalt?

– Det er et lite fagmiljø og avstandene til andre tettsteder og fagmiljøer er for store. At infrastrukturen er som den er, med ferjeoverganger og lange strekninger mellom stedene, bygger opp under tanken om at det er langt mellom folk, forteller Camilla Vik. 

 Hadde det vært lettere å ansette folk om vegene var bedre?

– Ja, definitivt. Om folk som søker jobb kunne kjenne seg sikre på at det var trygge og gode veier her i distriktene, ville det ha vært lettere å velge seg en arbeidsplass, mener Camilla Auflem Vik.  

Betale etterutdanning 

Nestleder i Senterpartiet i Sande, Olav Myklebust, hadde et eget forslag til hvordan studenter fra Sande kan lokkes tilbake til bygda.

– For 20 år siden var det et vedtak som ble stemt ned, som gikk ut på å betale for deler av kostnadene til legestundender fra Sande. Målet den gangen var å kunne vinne ungdommen tilbake til bygda vår, slik at de skulle få en tilknytting til Sande. Slik hadde vi rekruttert lokalt på en god måte, mener Olav Myklebust. 

Myklebust er misfornøyd med den pågående situasjonen med studenter som ikke flytter tilbake til Sande etter endt utdanning. Han mener at Sande som kommune havner bakpå i forhold til andre kommuner på Søre Sunnmøre. 

– Per nå er det en pågående stollek innad i kommunene på Sunnmøre. Fagfolk flytter på seg, de bor i en kommune men jobber i en annen. De fagfolkene vi allerede har i bruk har ikke tid eller penger til å ta videreutdanning, for å skaffe seg den kompetansen de trenger. På den måten får ikke vi heller tatt dem i bruk på en effektiv måte. Vi bruker ikke de gulrøttene vi har tilgang til på en god nok måte, sier Olav Myklebust. 

RETURNERE STUDENTENE: Olav Myklebust (Sp) foreslo å kunne betale for etterutdanning av de som jobber i Sande, eller som studerer innen helse-og omsorgssektoren

Ingen kompetanseplan

Kommunedirektøren i Sande kommune, Renate Rossi, sier at det ikke finnes en konkret kompetanseplan, men at de jobber med å sikre den kompetansen de har. 

– Det er en prosess som koster mye kapasitet, tid og ressurser, noe vi ikke automatisk har tilgang til. Vi i Sande kommune kjenner oss godt igjen i dataene KS har lagt fram, og vi er jo også en del av den, svarer Rossi.

MAKTELØSE: Kommunedirektør Renate Rossi prater om den krevende situasjonen rundt arbeidskraft

Hun forteller videre at de har hatt en fastlegestilling utlyst i over et år, uten å ha fått en kvalifisert søker. Dette førte til at de måtte skaffe seg en midlertidig ansatt som eneste løsning. 

– Vi opplever at konkurransen på arbeidskraften øker, og at lønnskravet til søkere også øker. Grunnen til at det er økt lønnskrav, er fordi arbeidssøker med riktig kompetanse har mer makt enn kommunen, siden kommunen trenger kandidatene mer enn de trenger oss. Den konkurransen har rett og slett ikke Sande kommunen økonomi til å forholde seg til, forteller Renate Rossi. 

Solidaritet

Camilla Vik forteller at om kommunene som sliter med å skaffe arbeidskraft skal klare å holde seg aktuelle, må de kunne samarbeide med hverandre. 

– Kommunene må være solidariske, og vi må kunne tilby en konkurransedyktig lønn til de som ønsker å komme tilbake for å jobbe. Ikke bare samarbeide med kommunene rundt, men også med de opp i systemet. For er det noe Sande trenger, så er det styrka kommunale midler, mener Camilla Vik.

Powered by Labrador CMS