GUNSTIG: Voldas ordfører, Sølvi Dimmen er positiv til et tettere samarbeid mellom Ørsta og Volda. Hun mener det er gunstig for trygghet og utvikling i regionen.
GUNSTIG: Voldas ordfører, Sølvi Dimmen er positiv til et tettere samarbeid mellom Ørsta og Volda. Hun mener det er gunstig for trygghet og utvikling i regionen.

Vil at Volda og Ørsta skal bli den fjerde største byen i fylket

Torsdag var det klart for et felles kommunestyremøtet for Volda og Ørsta. Møtet var den første samlingen for prosjektet om å lande et strategisk samarbeid mellom kommunene.

Publisert

7. oktober ble temaet tatt opp i et felles kommunestyremøte for Volda og Ørsta kommune.

Ordfører i Volda Sølvi Dimmen synes prosjektet er spennende.

Visjonen er at Volda og Ørsta skal etablere seg som den fjerde byen i fylket. De tre største byene er Ålesund, Molde og Kristiansund.

Et utvidet samarbeid vil medføre samme økonomiske støtte fra staten og fylket som de andre byene får.

– Vi ønsker å beholde institusjonene våre her. Står vi alene kan det bli vanskelig. Det er gunstig å stå sammen i kampen for regionen vår, sier Dimmen.

Prosessen skal resultere i rapport som blir lagt fram for kommunestyret der det vedtas visjon, strategi og konkrete samarbeidstiltak.

Avstemning i 2016

19. mai 2016 var det folkeavstemning i Volda og Ørsta angående sammenslåing til én

kommune. Da stemte 60% i Ørsta og 63% i Volda mot sammenslåingen.

Rune Sjurgård trodde ikke det ville være uenighet om et utvidet samarbeid mellom nabokommunene i forkant av møtet som fant sted 7. oktober.

Sølvi Dimmen tror det var en grunnleggende enighet om at kommunene har felles interesser under gårsdagens samling.

– Er dette starten på en sammenslåing av Volda og Ørsta?

– Det blir bare spekulering. Det vi jobber med nå er et strategisk samarbeid mellom de to kommunene, slår Dimmen fast.

– Nå tar vi opp igjen tråden om et strategisk samarbeid for kommunene som ble vedtatt i 2013. Volda og Ørsta er en betydelig region og derfor vil vi tjene på å samarbeide, sier hun.

Dimmen er positiv til samarbeidet.

– Dette er også et ønske fra Statsforvalteren. Ved å stå sammen vil vi få mulighet til å ta del i den samfunnsutviklingen som vi ser i byene, Ålesund, Kristiansund og Molde, sier Volda-ordføreren.

Hun legger til at Volda og Ørsta har flere sentrale funksjoner som bør vernes om, for eksempel Volda sjukehus, trafikkstasjonen på Hovden, Statens lånekasse og Høgskulen i Volda.

– Vi ønsker å beholde disse funksjonene. Det handler om trygghet og utvikling, slår hun fast.

Arbeidssamling

Torsdagens samling var den første av fire felles samlinger. Kommunestyrene skal møtes en gang i halvåret.

– Dette skal være et prosjekt over tid. Nå begynner vi med å legge grunnlaget for et strategisk samarbeid, så må vi jobbe oss innover. Vi skal kartlegge utfordringer og muligheter, sier Sølvi Dimmen.

Kommunenes ordførere og kommunedirektører har vært i dialog om et tettere samarbeid mellom nabokommunene. Samarbeidet vil hovedsaklig handle om samfunnsutvikling og tjenesteutvikling.

Det skal styrke kommunenes samfunnsutviklingen. Samarbeidet skal skape en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet, og gode effektive tjenester til innbyggerne.

Kommunedirektøren i Volda, Rune Sjurgård, sammenligner Volda og Ørsta med Molde og Kristiansund.

Han skriver følgende i en mail til kommunestyremøtets deltakere:

«Volda og Ørsta er komplementære tettstadar som i lag utgjer eit samfunn som kan samanliknast med Kristiansund og Molde.»

Powered by Labrador CMS