DET GAMLE SVØMMEANLEGGET: Nå er det over tre år siden Volda hadde en svømmehall i drift.

DET GAMLE SVØMMEANLEGGET: Nå er det over tre år siden Volda hadde en svømmehall i drift.

Vil gå videre med svømmeanlegg

Til dagens formannskapsmøte har kommunedirektøren innstilt på at kommunen skal gå videre med planene om realisering av svømmeanlegg.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: I desember 2021 la kommunedirektøren frem plan for finansiering av svømmeanlegget i Volda. Siden den tid har kostnadene økt, samtidig som den uavklarte klagesaken til KOFA også kan skape usikkerhet.

I innstillingen har kommunedirektøren derfor oppjustert rammene for finansieringen av anlegget.

Kommunedirektøren gjør formannskapet oppmerksom på at de fremtidige driftskostnadene er høyst usikre og at kommunen derfor må ha økonomisk kapasitet til å håndtere endringer.

Hvis kommunen velger å ikke gå videre med disse planene, er alternativet å avlyse konkurransen og starte med en ny konkurranse på et mindre anlegg. Kommunedirektøren skriver at dette alternativet vil være aktuelt dersom kommunestyret ikke ønsker å øke eiendomsskatten eller redusere tjenestenivået i de kommende årene.