MED HJARTE FOR VOLDA: Ordfører Sølvi Dimmen ønsker at Mork skal overleve
MED HJARTE FOR VOLDA: Ordfører Sølvi Dimmen ønsker at Mork skal overleve

Volda-ordføreren vil endre omstridt avgjørelsen

Mork rehabiliteringssenter står på dagsorden når ordfører Sølvi Dimmen og varaordføreren drar til Stortinget denne uka.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Mork rehabiliteringssenter skal etter Helse Møre og Romsdals styringsmøte den 2. februar legges ned, og flytte deler av drifta til Ålesund. Ordfører Sølvi Dimmen er ikke fornøyd med avgjørelsen. Dimmen og varaordføreren skal prøve å ta saken videre i Oslo.

— Dette er et fylkesproblem, ikke et kommuneproblem, sier ordfører Sølvi Dimmen om situasjonen.

Ordfører Dimmen mener at det styret i Helse Møre og Romsdal ikke har vurdert saken grundig nok.

KLART BUDSKAP: Mork rehabiliteringssenter som skal legges ned innen juni.
KLART BUDSKAP: Mork rehabiliteringssenter som skal legges ned innen juni.

- Det handler om helseforetakets sitt manglende samfunnsansvar tenker jeg, når de tenker på deres budsjett istedenfor samfunnsøkonomien, mener ordfører Sølvi Dimmen om Helse Møre og Romsdal sin prosess rundt Mork rehabiliteringssenter.

Dimmen er misfornøyd med at det ikke er en politisk ledelse som har stått bak prosessen og beslutningen rundt nedstengingen av Mork. Derfor skal hun og varaordfører drar til Oslo og til Stortinget denne uken for å få høre om de kan berge Mork rehabiliteringssenter.

Bakgrunnen til nedstengingen

Hovedgrunnen til nedstengingen var et stramt helsebudsjett, og Mork rehabiliteringssenter trengte en oppgradering. Helse Møre og Romsdal mente at det ville bli billigere å flytte virksomheten til Ålesund enn å restaurere Mork. Dette kom fram i et brev fra Helse Møre og Romsdal til de 7 kommunene på Søre Sunnmøre. Sølvi Dimmen mener at å flytte virksomheten vil bli følt sterkere økonomisk enn hvis Mork består.


Betyr mye

Når nyheten traff lokalbefolkningen, resulterte det i stor misnøye blant folk i Volda og Ørsta. Reaksjonene var store og over 5000 underskrifter for å la Mork leve ble samlet inn. Den 26. januar var det også et fakkeltog med over 1700 deltakere ved Mork rehabiliteringssenter. Det er klart hva lokalbefolkningen mener.

-Ålesund er langt fra Ideelt

Ordføreren mener også at behandlingen pasientene vil få i Ålesund, ikke kommer til å være like god som den de får på Mork i dag.

– I Ålesund må de gjerne ligge på dobbelt rom og dele bad, dette er ikke ideelt for pasienter som skal rehabiliteres. Dette, sammen med det faktum at den staben som har jobbet på Mork forsvinner. Dette er en veldig talentfull gjeng som har skapt gode relasjoner og rutiner innad i gruppen, mener Dimmen.RÅDHUSET: Her inne sitter Sølvi Dimmen og diskuterer Mork
RÅDHUSET: Her inne sitter Sølvi Dimmen og diskuterer Mork


-Det er faglig forsvarlig

Styrelederen i Helse Møre og Romsdal, Ingve Theodorsen, er ikke enig i ordfører Sølvi Dimmens syn på flyttingen av rehabiliteringssenteret til Ålesund. Han forteller at i styremøtene har det vært faglig kompetanse tilstede.

- Ja, det ble presentert i styremøtene, og det er faglig forsvarlig å flytte det til Ålesund, forklarte styrelederen.

Prosessen rundt nedstengingen mener Dimmen var forhastet. Ordføreren mener at hun og de andre kommunene ikke ble informert nok om flyttingen før det endelige vedtaket skulle finne sted. Der ville alle kommunene på Søre Sunnmøre være tilstede, sammen med Helse Møre og Romsdal.

Styrelederen mener dette ikke er riktig.

- Det ble presentert for styret i løpet av høsten i fjor, forteller Ingve Theodorsen. Alle kommunene skal ha vært representert og tilstede under møtene, før det endelige vedtaket under fellesmøtet i desember.

Selv om det skal ha vært møter under prosessen rundt nedleggelsen, innrømmer Theodorsen at kommunikasjonen mellom Helse Møre og Romsdal og kommunene på Søre Sunnmøre, ikke har vært optimal.

- Diskusjonen med kommunen har ikke gått like glatt, men de har blitt orientert hele veien. Det kommer ikke som en overraskelse som flere i kommunen mener, kommenterer Theodorsen på prosessen.