ENDELIG: Rektor Inger Anne Kvamme har ventet på vedlikeholdsarbeid av Volda ungdomsskule. Skolen skal nå rives og nytt skolebygg skal på plass. Hun kan nesten ikke vente til 2023. Da skal det nye skolebygget stå klart for ansatte og elever.

Nye Volda ungdomskule bygges:
– Veldig trangt her nå

– Da jeg først kom hit for sju år siden, fikk jeg sjokk. Klasserommene er trange, det er dårlig luft og doene er slitte. Ordene tilhører rektor Inger Anne Kvamme ved Volda ungdomsskule.

Publisert Sist oppdatert

Men det går mot bedre tider. Planleggingen av nye Volda ungdomsskule er godt i gang. Rivingen av gamleskolen har startet, og ny skole skal stå klar i 2023.

Rektor Inger Anne Kvamme er forberedt på to lange år med venting.

– Det er overfylt hos oss nå, sier Inger Anne Kvamme.

Rektoren synes det er på tide at ungdomsskolebygget rives.

– Vi har en lang prosess med venting og støy foran oss nå. Resultatet blir likevel et bedre læringsmiljø og økt trivsel. Så dette blir bra, sier Kvamme.

Gleder seg

Jone Zetterstrøm og Amalie Christina Eggesbø går på 8.trinn. De er to av elevene på Volda ungdomsskule som fortsatt går på ungdomsskolen når det nye bygget er klart til innflytting.

– Jeg tror de i niende- og tiendeklasse er litt sjalu på oss, sier Jone Zetterstrøm.

Åttendeklassingene begynte på Volda ungdomsskule i høst. Jone kom til ungdomsskolen fra Øyra barneskule.

– På Øyra er det større og finere. Den holder til i et ganske nytt bygg, sier han.

Amalie Christina Eggesbø gleder seg til en skole med bedre luft.

Elevene forteller om da de hadde tyskundervisning i kjelleren.

DÅRLIG LUFT: Åttendeklassingene Jone Zetterstrøm og Amalie Christina Eggesbø synes det er dårlig luft i gamle Volda ungdomsskule. De ser frem til en skolehverdag med bedre luft.

– Lufta var skikkelig dårlig. Det gikk utover konsentrasjonen, forteller Jone.

Innstilt på overgang

Inger Anne Kvamme skulle gjerne sett at bygget ble renovert tidligere.

– Da kunne vi beholdt bygget. Nå er det for sent å gjennomføre vedlikeholdsarbeid. Alt må rives, sier hun.

Rivningsarbeidet av Volda ungdomsskules sidefløy ble satt i gang i sommer. Frem til våren 2023 vil skolen være uten rom til musikkundervisning og sløyd. Frem til da er 313 elever samlet i skolens hovedbygg.

Amalie og Jone synes det er synd at de må gå til Øyra barneskule for å ha sløyd.

– Det tar tid fra fra de morsomme timene. Det er kjipt, sier Amalie.

Hovedbygget i den gamle skolen skal rives når det er klart for overlevering av det nye sidefløy-bygget og uteanlegget.

– Vi er alle innstilt på overgangen. Det har jo vært en del støy mens arbeidet har pågått, og det vil nok bli mer støy når hovedbygget også skal rives, sier Kvamme.

Tok tid å engasjere foreldrene

Tidligere har Kvamme vært rektor ved Folkestad skule.

RIVES: Skolens sidefløy er revet ned. Det skal bygges et nytt bygg som elever og ansatte skal flytte inn i. Da skal også hovedbygget rives.

– Jeg er av den oppfatningen at foreldre kjemper mer for å bevare grendeskolene sine, sier hun.

Inger Anne Kvamme forteller at det har tatt tid å engasjere foreldrene og FAU ved Volda ungdomsskule.

– Hvorfor det?

– Kanskje foreldrene i Volda sentrum tar det litt for gitt at skolene skal vedlikeholdes, sier rektoren.

Kvamme legger til at foreldrene virkelig har stått på etter at engasjementet for den nye skolen økte.

Trekronen

Alle undervisningsrommene i det nye skolebygget vil være organisert rundt aulaen i en «trekrone» som krager ut over fellesarealene på bakkeplan.

– Det skal også være veldig fine uteområder her. Elever og lærere har kommet med innspill. Elevrådet har tegnet forslag, sier rektor Kvamme.

I uteområdet skal et være store trampoliner.

– Elevene vil leke. Det er det lagt vekt på i planene for uteområdet, avslutter hun.

– Vi gleder oss skikkelig til de nye uteområdene. Nå kan vi bare være i ballbingen. De som vil spille fotball kan ikke det, fordi andre som ikke vil spille tar plassen. Det blir for trangt der, avslutter Jone.

Powered by Labrador CMS