Lokalpolitiker Marit Aklestad har lenge kjempet en kamp for Mork rehabiliteringssenter.
Lokalpolitiker Marit Aklestad har lenge kjempet en kamp for Mork rehabiliteringssenter.

– Det blir ren økonomi, ikke hva som er best for pasientene

Økonomi trumfer de faglige vurderingene, og nok en gang blir rehabilitering nedprioritert. Det sier lokalpolitiker og tidligere medlem i aksjonsgruppa for Mork rehabiliteringssenter, Marit Aklestad.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vet jo at Mork er nedslitt i bygningsmassen og at noe må skje. Enten det er flytting eller en oppgradering, sier Aklestad, som lenge har engasjert seg i kampen for Mork.

Forrige uke skrev Nærnett at Mork rehabiliteringssenter kanskje skal flytte til Volda sjukehus.

– Jeg er litt bekymret for hva som er den faglige begrunnelsen i det, og at økonomi skal trumfe de faglige argumentene, fortsetter Aklestad og legger til at det ikke nødvendigvis bare er negativt å flytte institusjonen til sykehuset.

– Jeg blir skuffet

En oppgradering av Mork rehabiliteringssenter vil koste omkring 40 millioner kroner. Derfor vurderes det nå om Mork skal flyttes til lokalene til DPS (distriktpsykiatrisk senter) ved Volda sjukehus.

40 millioner kroner er prisen for å ta igjen manglende og dårlig vedlikehold over mange år.

– Så går det så langt som på Mork, at det kommer til det punktet at det blir veldig dyrt å renovere bygget slik at det kan ha et godt tilbud. Bygningsmassen har vært delvis forsømt i årevis, sier Aklestad.

Det bekymrer lokalpolitikeren at pasientene vil miste de flotte uteområdene som er ved Mork om institusjonen flyttes.

– At man skal spare inn på tilbudet til pasientene for å ha råd til å ha lokaler som er oppdaterte, det synes jeg er veldig synd.

– Jeg er litt skuffet over at rehabilitering nok en gang blir nedprioritert. At vi kan ikke ta oss råd til et ordentlig bygg der ute. 40 millioner kroner er jo ikke mer enn en liten bygdebarneskule i et kommunebudsjett.

Ikke "bare" 40 millioner

Jorun Bøyum er klinikksjef for kreftbehandling og rehabilitering. Hun forteller at det er mange bygninger i Helse Møre og Romsdal som trenger penger til oppussing, og at det ikke er så lett som "bare" 40 millioner kroner.

– Vi må hele tiden gjøre prioriteringer om hvordan vi bruker penger. Foretaket har mange bygninger og areal som har et stort etterslep knyttet til vedlikehold, forteller Bøyum.

Bygningsmassen på Mork rehabiliteringssenter trenger en grundig oppussing om institusjonen skal beholde plasseringen.
Bygningsmassen på Mork rehabiliteringssenter trenger en grundig oppussing om institusjonen skal beholde plasseringen.

Frykter dårligere rehabilitering

Lokalpolitiker Marit Aklestad er bekymret for hvordan pasientene vil oppleve rehabiliteringen dersom den flyttes inn på sykehuset.

– Det er viktig at en rehabiliteringsinstitusjon er noe annet enn et sykehus. At det blir opplevd som en plass man skal komme tilbake til hverdagen.

Aklestad er redd for at det ikke er de faglige vurderingene som er viktigst når beslutningen skal gjøres.

– Det blir bare ren økonomi, hva man har råd til, i stedet for hva som er det beste for pasientene.

Klinikksjef for kreftbehandling og rehabilitering, Jorun Bøyum.
Klinikksjef for kreftbehandling og rehabilitering, Jorun Bøyum.

Klinikksjef Jorun Bøyum mener at det ikke bare er ulemper knyttet til en flytting til nyoppussede lokaler på sykehuset. Hun trekker blant annet frem god nærhet til andre samarbeidspartnere, og muligheten til å kunne dele kompetanse i sykehuset.

Hun føler seg trygg på at de vil kunne gi et like godt tilbud på sykehuset.

– Det er ingen av oss som vil lage et dårligere pasienttilbud enn det vi har i dag. Det er kompetansen på Mork som har godt omdømme, og denne kompetansen tar vi med til sykehuset.

Det er ikke tatt stilling til når en eventuell flytting skal skje, men Bøyum håper at en tidsplan for utredningen blir klar i løpet av et par uker.

Dersom rehabiliteringssenteret skal flytte, vurderes lokalene der DPS'en ved Volda sjukehus er.
Dersom rehabiliteringssenteret skal flytte, vurderes lokalene der DPS'en ved Volda sjukehus er.