FORSKER: Nils-Roar Hareide mener det er nødvendig med kunnskap for bevare mangfoldet i fjordene.

Gir støtte til havforskningsprosjekt

Sølvi Dimmen sier Volda kommune vil støtte kartleggingen av effekten blant annet lysfisking har på fiskebestanden i fjordene.

Publisert Sist oppdatert

Den potensielt kritiske situasjonen til de lokale sildbestandene i fjordene bekymrer miljøorganisasjoner og lokale grendelag. Mange mener forskning er nødvendig for at forvaltningsmyndighetene skal få en oversikt over problemstillingen, og sette inn tiltak hvis det er behov. Sølvi dimmen tar situasjonen på alvor, og støtter oppropet om forskning.

- Her foregår det et fiske som de lokale er veldig bekymret for skal ødelegge fiskestammene. Da er det viktig å få en klarhet i hva som er fakta.

En av dem som er bekymret er Oddvar Høydalsvik i Austefjord grendelag. Han peker ut lysfiske som en av hovedgrunnene til den lokale fiskens nedgang. Praksisen av å bruke kraftige lyskastere for å lokke store mengder fisk til båtene er kontroversiell, og er forbudt i fylkene Troms og Finnmark, og Nordland. Høydalsvik mener at hvis fjorden forvaltes basert på dens bæreevne, så vil den klare seg.

- Men hvis vi tenker sild så er vi oppe i 2080 før de lokale stammene er oppe og går igjen. Hvorfor man ikke forstår slike ting i dag, det vet jeg ikke.

Nå vil Naturnvernforbundet i samarbeid med lokale kommuner og organisasjoner starte et kunnskapsprosjekt for å kartlegge bestanden av lokal fisk. Havforsker Nils-Roar Hareide ved Runde Miljøstasjon er enig i at kunnskap er løsningen på problemstillinger om havet. Lysfiske, som Hareide kaller effektiv fisking, ser han derimot ikke på som et problem i seg selv.

- Problemet er ikke at de fisker med lys. Fiskerne har kvote på norsk vårgytende sild, som det er flere million tonn av ute i havet. Problemet er at de fisker på sild som de som bor i fjordene mener er lokale stammer.

Ifølge Hareide vil mye av den eventuelle forskningen bestå av å analysere genetikken til fiskene, for å finne ut om det er lokale stammer.

Powered by Labrador CMS