');

Psykiaterne trenger mer tid: Dom utsatt

Onsdag skulle rettsaken mot en mann fra Sunnmøre avsluttes i Møre og Romsdal Tingrett. Men de psykiatriske sakkyndige trenger mer tid til å vurdere hvilket råd de skal gi retten.

Publisert Sist oppdatert

Mannen fra Sunnmøre møtte mandag i retten tiltalt for en rekke lovbrudd. Nabokrangel, besøksforbud, trusler og en rekke 112-oppringninger uten å være i nød var tiltalepunktene mot mannen i 50-årene.

Besøksforbudet gjaldt mot sin nabo, hvor det i lengre tid hadde vært en disputt.

Han erkjente seg skyldig for noen av truslene på 112-telefonen. På resten av punktene avviste han skyldspørsmålet.

Forhandlingene fortsetter mandag

På rettens tredje, og i utgangspunktet siste dag, var blant annet de psykiatrisk sakkyndige i vitneboksen. Både aktor og forsvarer kom med sine sluttprosedyrer, men det ble ikke lagt ned påstand om straff nå.

Årsaken er at retten venter på en endelig tilleggserklæring fra de sakkyndige. Spørsmålet er om mannen skal straffes eller dømmes til behandling.

Påstand om straff skjer førstkommende mandag når tilleggserklæringen fra de sakkyndige er gjennomgått og godkjent.

Aktor Ingvild Thorn Nordheim innledet sin prosedyre slik:

– Dette har vært en spesiell og utfordrende sak. Veldig annerledes enn hva vi går til retten med.

Videre la aktor vekt på hendelsen som skal ha skjedd på trappa til naboen, likeså truslene tiltalte som var fremsatt på telefon ment mot naboen.

AKTOR: Ingvild Thorn Nordheim.
AKTOR: Ingvild Thorn Nordheim.

– Dette var en en oppplevelse som var både skremmende og plagsom for naboen, fortsatte hun.

Forsvarer ba om delvis frifinnelse

Mannens forsvarer Frode Wisth la spesielt stor vekt på nabokrangelen i sin avsluttende prosedyre. Hendelsen, datert tilbake i 2018, er fra så lenge tilbake siden at bevisbildet ikke er godt nok, mente forsvareren.

Også ett punkt, som omhandler trusler mot den nevnte naboen, som forøvrig endte med full politiutrykking, mente forsvareren at bevisbildet ikke er sterkt nok.

Han ba retten om å frifinne tiltalte for de to tiltalepunktene.

Den tiltalte mannen har tidligere vært dømt i retten. Mannen fikk fengselstraff for vold mot en politimann for en stund tilbake.

Nærnett følger saken.