STUDENTSAMSKIPNADEN I VOLDA: På huset sitter kun én studentrådgiver.

Én rådgiver til 4600 studenter

Stadig flere studenter sliter med psykiske problemer. I Volda opplever man et økt behov for rådgivning. Likevel ansettes det ikke flere studentrådgivere.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: – Vi trenger flere mann til pumpene!

Det sier Lone Ellingvåg Knutsen. Hun jobber som studenthumanist som del av velferdsgruppen til Høgskulen i Volda. 

Velferdsgruppen er et samarbeid for velferdstjenester på høgskolen og samskipnaden. De siste årene har medlemmene av gruppen følt på et økt press i jobben. 

Det blir nemlig stadig flere og flere studenter som sliter med psykiske problemer.

De lange ventelistene blir til tider vonde å jobbe med, forteller medlemmer av velferdsgruppen.

– Vi ønsker oss flere ansatte, og flere engasjerte studenter i styret til samskipnaden, legger Knutsen til.

Få ansatte

VIL AT FLERE SKAL ENGASJERE SEG: Studenthumanist Lone Ellingsvåg Knutsen.

En av tre studenter kan ha en psykisk lidelse. Det har kommet frem i en ny undersøkelse blant norske studenter, kalt SHOT-undersøkelsen.

Over halvparten av alle norske studenter vil oppleve en form for psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon er de vanligste lidelsene. Det viser undersøkelsen.

Ved de ulike høgskolene og universitetene i Norge sitter det hundrevis av studentrådgivere, alle klare for å hjelpe studentene. 

De får besøk av studenter som vil snakke ut om alt fra kjærlighetssorg til studiemotivasjon.

Høgskulen i Volda, med sine 4600 studenter, har bare én studentrådgiver. 

Skoler med betydelig mindre antall studenter har de siste årene jobbet aktivt for å ansette flere rådgivere og psykologer.

HØGSKULEN I VOLDA: 4600 studenter med kun en rådgiver ansatt. Ellers kan studentene besøke studenthumanisten eller studentpresten.

Ønsker seg flere kollegaer

Det er Eli Anne Løksa som jobber som den eneste studentrådgiveren i Volda. De siste årene har hun lagt merke til et økt antall henvendelser fra studenter som sliter psykisk.

HØRER STUDENTENES ØNSKER: Rådgiver Eli Anne Løksa forteller at studenter ved høgskolen ønsker seg flere rådgivere å kunne gå til.

Derfor kunne hun tenke seg å få flere studentrådgivere til Høgskulen i Volda.

– Jeg vet at også studentene har ønsket seg en studentrådgiver til. 

Løksa poengterer at det er lederne ved samskipnaden og høgskolen som bestemmer hva pengene skal brukes på.

Ingen venteliste ved Høgskolen i Molde

Ved Høgskolen i Molde har det blitt satset stort på helsetilbud de siste årene. Selv om skolen har i overkant av 1000 studenter mindre enn Høgskulen i Volda, jobber det flere studentrådgivere der.

TETT SAMARBEID: De tre studentrådgiverne i Molde jobber sammen med den digitale psykologtjenesten Cope for å hjelpe studenter. Fra venstre: Eva-Merete Otterlei Børstad, Hilde Elin Tverfjell, Marthe Jørgensen.

Dersom studentene i Molde trenger noen å snakke med, kan de velge mellom å møte en av de tre studentrådgivere på skolen, eller møte psykologer digitalt. 

Uansett valg er ventetiden kort.

Eva-Merete Otterlei Børstad jobber som studentrådgiver ved Høgskolen i Molde. Hun forteller om et velfungerende tilbud med mål om å hjelpe studentene med å mestre hverdagen og studier.

RÅDGIVER I MOLDE: Eva-Merete Otterlei Børstad jobber som rådgiver ved Høgskolen i Molde, og er storfornøyd med tilbudet de kan gi studentene sine.

– Vi har skjønt at dersom du ikke får hjelp i løpet av semesteret du ber om hjelp, så har på en måte toget gått, sier Børstad.

– Det går maks fire dager før du får hjelp her. Jeg vil ikke kalle det en venteliste. Det handler bare om å finne en dag som passer.

Lang venteliste til psykolog

Nærnett har vært i kontakt med kilder som kan fortelle at de har stått månedsvis i kø for å få psykologtime hos Studentsamskipnaden. Flere har ventet lengre enn et semester.

– Den ventetiden vi har fått, henger sammen med at vi har fått så stor pågang i det siste.

Studentene i Volda må i tillegg forvente å skulle betale 50% egenandel hos psykologen ved samskipnaden. Flere høgskoler i Norge tilbyr i motsetning til Volda gratis psykolog til studentene sine. Molde er blant disse skolene.

Nærnett har forsøkt å komme i kontakt med administerende direktør og assisterende direktør i Studentsamskipnaden i Volda. De hadde ikke mulighet til å svare på noen spørsmål.

Powered by Labrador CMS