Fjellnakken i Ørsta har både blitt kalt Bjørnabakken, Bjørnanakken og Bjønnanakken. Nå er saken på høring.
Fjellnakken i Ørsta har både blitt kalt Bjørnabakken, Bjørnanakken og Bjønnanakken. Nå er saken på høring.

«Bjørnabakken», «Bjørnanakken» eller «Bjønnanakken»?

Fjellnakken i Ørsta har flere skrivemåter. Nå er skrivemåten ute på høring.

Publisert Sist oppdatert

Språkrådet har bedt Ørsta kommune om råd i en navnesak om fjellpartiet som i dag kalles Bjørnabakken.

Saka har kommet opp i forbindelse med utdeling av nye adresser i kommunen.

Ørsta kommune mener at Språkrådet tar feil når de kaller området Bjørnabakken. Ifølge kommunen bruker de lokale innbyggerne navnet Bjønnanakken. Saken er nå på høring, og Ørsta kommune ber innbyggerne om innspill i navnestriden.

Skrivemåtene som har vært nevnt er: Bjørnabakken, Bjørnanakken og Bjønnanakken.

Lokal høring

Kartverket har rett til å bestemme skrivemåten når det gjelder naturnavn. Før det gjøres vedtak har kommunen rett til å uttale seg, og det samme har lokale organisasjoner om skrivemåter av stedsnavn som de særlig har tilknytning til.

Etter loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i det nedarva, lokale uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen.

Kartverket ønsker også kommentarer til plassering av navnet.

Bakgrunn om navnet

Skrivemåten Bjørnabakken er hentet fra økonomisk kart fra 1961, opplyser Kartverket. Det er ikke avmerket på Norge 1: 50 000.

Skrivemåten Bjønnabakken er benyttet lokalt, for eksempel i «Fotturar på Sunnmøre» av Helge Standal, og i turforslag som Morotur og Stikk ut.

Kommunen har vedtatt Bjønnanakkvegen som adressenavn.

Språkrådet skriver i sin e-post til Kartverket at -bakken ser ut til å være en skrivefeil. Derimot må det vurderes om man skal kunne skrive Bjønna, istedenfor Bjørna, i stedsnavn fra Sunnmøre.

Frist for høringsinnspill i saken er satt til 15. oktober 2021, og sendes til: postmottak@orsta.kommune.no.