KVINNDAGEN: På Tredet inviterte Bjarte Folkestad til samtale om kvinnerepresentasjonen i Volda sitt kommunestyret
KVINNDAGEN: På Tredet inviterte Bjarte Folkestad til samtale om kvinnerepresentasjonen i Volda sitt kommunestyret

Få kvinner representert i kommunestyret i Volda

Bjarte Folkestad har de siste årene forsket på kvinnerepresentasjon i norske kommunestyrer. Han innledet til tirsdagens paneldebatt med å fortelle hvordan Volda skiller seg ut.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Norske kommunestyrer har i dag en kvinnerepresentasjon på litt over 40 prosent. For hvert valg øker det med ett prosent. Med dette tempoet vil vi først om 36 år se en 50/50 fordelingen blant menn og kvinner.

– Dette sier noe om hvor langsomt det går. Volda kommune skiller seg markant fra resten av landet med kun 21 prosent kvinnelige representanter i kommunestyret, fortelle Folkestad.

Folkestad sier at den lave kvinnerepresentasjonen har vært en trend i kommunen siden 2003.

– Det er et mysterium

Folkestad viser til flere faktorer som kan bidra til god kvinnerepresentasjon, blant annet at en stor del av befolkningen har høyere utdanning, om det er store offentlige institusjoner i kommunen eller hvis det er mellom 5000 - 10 000 innbyggere.

– Alt dette har Volda, men basert på objektive tall klarer jeg ikke å peke på hvorfor Volda har så få kvinnelige representanter, legger Folkestad til.

Folkestad stiller spørsmål ved om det kan være den politiske kulturen eller måten ting er organisert på som gjør at kvinner ikke stiller til valg.

– Er møtene for lange? Har de møtene på ettermiddagen? Er det noe med måten de tar ordet på? Er det noe med debattmiljøet? Alt dette kan spille en rolle. Hvor mye er vanskelig å si, påpeker Folkestad.

Felles enighet om at det er et problem

Folkestad påpeker at historisk var kvinner før mer borgerlige, men dette snudde da velferdsstaten vokste frem. Da ble kvinner mer venstreorienterte. Dette ser vi også den dag i dag.

– Kvinner stemmer på venstresiden, og de er mer representert på de listene. Listene gjenspeiler seg ofte i velgermassen og medlemsmassen, sier Folkestad.

Folkestad viser til forskning som viser at kvinner er mer opptatt av saker som gjelder helse og velferd og sosiale spørsmål. Menn er mer interessert i det politiske spillet – det å sitte i et kommunestyret og høre sin egen stemme. Gudrun Kløve Juuhl, representant for Rødt i Volda, deler denne oppfatningen.

– Viktige saker blir ikke behandlet skikkelig og mange grupper sine meninger er ikke godt nok representert i styret, sier Juuhl.S

Hun forteller at eksempelvis saker om velferdsspørsmål blir nedprioritert og debattene om disse sakene ofte blir korte.

ENGASJERT (f.v): Gudrun Kløve Juuhl (Rødt), Margrete Trovåg (Ap) og Sølvi Dimmen (Sp).
ENGASJERT (f.v): Gudrun Kløve Juuhl (Rødt), Margrete Trovåg (Ap) og Sølvi Dimmen (Sp).

Velgerne foretrekker erfaring

Folkestad påpeker at noe av problemet, som kanskje gjelder spesielt for Volda, er at kvinner trekker seg tidligere fra politikken enn menn.

– Kvinner sitter gjerne bare i en periode og så gir de seg. Menn har en tendens til å sitte litt lenger. Når da velgerne skal gjøre sine prioriteringer, ser de ofte menn som er på toppen og menn med mer politisk erfaring, forteller Folkestad.

I forskningen har han funnet at velgerne foretrekker kandidater med erfaring uavhengig av kjønn.

– Vi testet ved å bytte om på litt kvalifikasjoner og erfaring. Da fant vi at velgerne foretrekker kvinner, som er litt eldre, med høy utdanning, sier Folkestad.

Juuhl synes det er vanskelig å finne grunner til hvorfor det er få kvinnelige representanter i Volda, men hun tror partienes kumulering kan påvirke utfallet.

– Menn er ofte prioritert av eget parti, og da blir det en større sjanse for at de kommer inn. Alle partiene som hadde kumulert kvinner i 2019, fikk inn kvinner i kommunestyret. Partiene som bare ga slikt stemmetillegg til menn, fikk bare inn menn, forklarer Juuhl.

Klar oppfordring fra panelet

Hele fem partier i Volda har kun mannlige representanter, fast i kommunestyret. Juuhl har en klar oppfordring til partiene til neste kommunevalg i 2023.

- Jeg tenker at partiene ikke tatt sin del av ansvaret ved forrige valg, så det håper jeg de gjør ved neste kommunevalg, sier Juuhl.

Listeforslaget skal leveres 31. mars 2023 – så her har partiene i Volda et helt år på å komme med tiltak for å endre den lave kvinnerepresentasjonen.

– Hvis vi skal avslutte på den positive siden, så går det fremover, iallfall på landsbasis. Og så er det jo kanskje litt mer å gå på når det gjelder Volda kommune, avslutter Folkestad.