ØVELSE: Soldatene fikk øve seg på å skyte med gevær under årets heimevernøvelse.
ØVELSE: Soldatene fikk øve seg på å skyte med gevær under årets heimevernøvelse.

Å øve på krig når det foregår krig i Europa: – Det gjør det enda mer aktuelt

Mandag til fredag denne uken holdes den årlige øvelsen for Ytre Søre Sunnmøre sitt Heimevernsområde, HV11-221. De som deltar har krigen i Ukraina i bakhodet.

Hva er Heimevernet?

  • Heimevernet (HV) er en forsvarsgren i det norske Forsvaret som fungerer som en hurtig, militær mobiliseringsstyrke.
  • Det er hovedsakelig sivilister som har gjennomført førstegangstjeneste som blir overført til tjeneste i HV. Verneplikten for en normal soldat er frem til man er 44 år. Det er mulig å søke seg til Heimevernet som frivillig.
  • Oppdragene til HV kan være alt fra å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker til beordres til å løse ekstraordinære oppdrag.
  • HV11 er Heimevernsdistrikt 11 Møre og Fjordane. Det dekker Møre og Romsdal og deler av Vestland fylke.
  • Hovedsete til Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11 ligger i Setnesmoen, Åndalsnes.

– Det er jo litt spesielt å øve på krig når det er krig i Europa. Jeg stiller likevel til tjeneste uavhening av hva situasjonen er.

Det sier en kvinnelig heimevernssoldat fra Volda, som deltar i den pågående øvelsen til Heimevernet.

Ifølge reglene til Forsvaret, er det konfidensielt hvem som deltar i heimevernsøvelsen.

Fokuset under årets øvelse er overvåking, kontroll og objektsikring. Øvelsen tar sted ved skisenteret på Reset, ved skytebanene i Sollidalen og Løkemyra og ved utvalgte objekt for trening på objektsikring.

Områdesjef for HV distrikt 11-211, Hans Olav Låbakk, forteller at de opptrer som normalt under årets øvelse på tross av uro i Europa.
Områdesjef for HV distrikt 11-211, Hans Olav Låbakk, forteller at de opptrer som normalt under årets øvelse på tross av uro i Europa.

Er ikke alene om å få det til

Hans Ole Låbakk er områdesjef for H11-211. Han forteller at øvelsen skal gjøre heimevernssoldatene på Søre Sunnmøre beredskapsklare.

– De skal være forberedt til å utføre de oppgavene som vi eventuelt kunne fått fra høyere opp i systemet.

Låbakk legger ikke skjul på at det er mye som skal til for å gjennomføre øvelsen.

– Det er mye logistikk som ligger bak. Vi er avhengig av å ha kjøretøy, mat, ammunisjon, støtte fra distriktet og sivile samarbeidspartnere. Vi handler lokalt med de vi klarer, og vi bruker lokale bygg og anlegg.

En annerledes tid å øve på krig

Rudy Amundsen, liaisonoffiser for HV11-211, ønkser at Heimevernet skal få til å øve oftere i fremtiden.
Rudy Amundsen, liaisonoffiser for HV11-211, ønkser at Heimevernet skal få til å øve oftere i fremtiden.

En mannlig soldat fra Hareid kommune, tror konflikten i Ukraina gjør deltagelse i øvelsen enda mer aktuell.

– Jeg tror det er skjerpende for alle som er med. Vi må jo ta høyde for alle mulige utfall. Per nå er det heldigvis ingenting som tyder på at noe vil skje her i nær framtid.

Mannen fra Hareid føler i høy grad at han gjør en forskjell ved å delta i øvelsen.

– Personlig er jeg veldig interressert i å forsvare landet og opprettholde beredskapen. Det er fint at vi har en styrke her som kan brukes i fredstid og i mer urolige tider. En slik ordning er en viktig verdi for samfunnet å ha.

På tross av at sodatene kan merke at konflikten i Ukraina gjør noe med deltagelsen, har de lite å bekymre seg for.

– Få ting har forandret seg i Heimevernet etter at konflikten brøt ut. Vi har ingen økt trussel fra noen annen fremmed stat, derfor opptrer vi som normalt, forteller Låbakk.

Kan få økt støtte som følge av uro i Europa

I forbindelse med konflikten i Ukraina la forsvarsminister Odd Roger Enoksen nylig frem et forslag om økt støtte til Forsvaret i tiden fremover. Det blir foreslått å prioritere 650 millioner kroner til landstyrkene, øremerket til økt aktivitet i Hæren og Heimevernet.

Rudy Amundsen er liaisonoffiser for HV11-211, noe som gjør han ansvarlig for å koordinere øvelser. Han håper at den mulig økte støtten vil føre til hyppigere og lenger øvelser for Heimevernet.

– Vår største utfordring er at vi må øve mer.

Dette er er Låbakk helt enig i.

– Det koster å øve men vi trenger å gjøre det oftere. Dette er viktig for å få bedre evne til å reagere hvis noe skulle skjedd, sier Låbakk.

Pliktig til oppmøte

Man er pliktig til å møte opp til heimevernstjeneste. Ifølge Amundsen er det konsekvenser om man ikke møter.

– Du må ha gode grunner til ikke å komme hvis du blir innkalt. I praksis kan de bli hentet hjemmefra.

Den kvinnelige soldaten fra Volda som deltar i øvelsen har ingen problemer med innkallingen.

– Jeg er frivillig og har lyst til å være her, og vil si jeg er ganske motivert.

Seks kommuner på Søre Sunnmøre deltar i øvelsen og inngår i område H11-211: Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta. HV11-211 bytter normalt mellom å ha øvelse på i Setnesmoen og i Volda annenhvert år.

I 2020 ble øvelsen sterkt redusert på grunn av Korona-pandemien.

INNRYKK: Soldatene ankom Reset på onsdag. Her pakkes utstyret ut etter ankomst.
INNRYKK: Soldatene ankom Reset på onsdag. Her pakkes utstyret ut etter ankomst.
LYTTER: Soldatene som deltok fikk informasjon ved bruk av gevær.
LYTTER: Soldatene som deltok fikk informasjon ved bruk av gevær.
NYTT UTSTYR: Noe av det soldatene fikk utdelt var gassmasker. Det skal de bruke under øvelsen.
NYTT UTSTYR: Noe av det soldatene fikk utdelt var gassmasker. Det skal de bruke under øvelsen.
TUNGE VÅPEN: Her øves det til å skyte med panservern. Patronene de bruker er små, og plasseres inni en hylse lik som mannen til høyre holder i.
TUNGE VÅPEN: Her øves det til å skyte med panservern. Patronene de bruker er små, og plasseres inni en hylse lik som mannen til høyre holder i.
UTE: Skyteøvelse med gevær.
UTE: Skyteøvelse med gevær.
BRUKT AMMUNISJON: Slik ser patronene ut som vanlighvis blir brukt i geværene. Til venstre er det en hylse til en brukt patron, til høyre en ubrukt patron med en kule i spissen.
BRUKT AMMUNISJON: Slik ser patronene ut som vanlighvis blir brukt i geværene. Til venstre er det en hylse til en brukt patron, til høyre en ubrukt patron med en kule i spissen.