VOLDA: Volda omsorgssenter søker mange nye medarbeidere.

Kan svekke omsorgen

Demensekspert er kritisk til utlysning av mange små stillinger.

Publisert Sist oppdatert

VOLDA: Tolv faste stillinger på 10, 13 og 16 prosent ble i januar utlyst ved Pile/Kleppetunet på Volda omsorgssenter. Dette er en langtidsseksjon for personer med demens, der pasientene har behov for ekstra skjerming.

Professor og seniorforsker Siren Eriksen jobber med forskning rundt personer med demens.

– For personer med demens er det viktig med kontinuitet.

Dette sier professor Siren Eriksen. Hun er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Eriksen ser det som problematisk at det ble utlyst så mange stillinger med lave stillingsprosenter, og peker på at dette påvirker arbeidet med en komplisert pasientgruppe.

– Demens er en tilstand som gjør at pasientene blir gradvis dårligere i sykdomsforløpet. Mange er multisyke, altså har de flere sykdommer samtidig, og bruker mange medisiner. I tillegg er det vanlig at de mister språkevnen og evnen til å uttrykke seg. Derfor er det viktig med folk som kjenner pasientene og historiene deres, forklarer Eriksen.

Trenger bemanning døgnet rundt

Avdelingsleder ved Volda omsorgssenter, Ann-Sølvi Heltne, forklarer at hensynet til bemanning døgnet rundt er årsaken til at det ble utlyst små stillinger ved omsorgssenteret.

– Det er et behov for et visst antall ansatte på hver vakt for å få gjort arbeidsoppgavene også i helgene. For å dekke opp døgnet på helg må man ha 14 personer på jobb i denne seksjonen.

Heltne hevder at en annen årsak er at en del ansatte har søkt seg opp i større stillinger, uten at det nødvendigvis er stillinger på 100 prosent. Hun sier at de heller ikke ønsker å arbeide mer helg enn det de allerede gjør.

Konsekvensen er at det er blitt mange ledige helgestillinger med lav prosent.

Mange ufaglærte

– Det er oftest studenter som skal være her i kortere perioder som ønsker seg en helgejobb i studietiden for å spe på økonomi og eventuelt få mer erfaring til studiene.

Likevel stod “autorisasjon som helsefagarbeider” oppført som en av kvalifikasjonene i stillingsannonsen.

– Vi søker etter autorisert helsepersonell, da de har en utdanning som gjør at de kan utføre arbeidsoppgaver og ha et faglig aleneansvar.

Hun påpeker at det ikke er et krav, men et ønske at de som søker stillingene har en autorisasjon.

Heltne ser fordeler med store stillinger og ulemper med små, men mener at omsorgssenteret fungerer godt slik det er organisert i dag.

Verst i Norden på deltid

Ifølge tall fra Fagforbundet har Volda kommune siden mars 2019 utlyst kun to heltidsstillinger av totalt 134 helsefagarbeiderstillinger.

Nestleder for Fagforbundet i Helse Sunnmøre, Linda Hatlestad, tør ikke svare på hvorfor Volda kommune skiller seg ut. Hun forklarer at dette likevel er et generelt problem i landet og at Norge er verst i Norden på deltidsstillinger.

Linda Hatlestad mener myndighetene må på banen for å hjelpe kommunene.

– Myndighetene må på banen for å legge til rette for en endring og økning i grunnbemanningen, forteller Hatlestad.

Hun mener derfor kommunene må få tilført en økonomi slik at dette kan være mulig å gjennomføre. Ved å få flere hele stillinger og fordele ubekvem arbeidstid jevnt mellom alle ansatte, vil man også redusere sykefraværet i yrket, hevder hun.

Helsefagarbeidere her i Norge føler de blir lurt ut i ledighet.

Linda Hatlestad

Hatlestad peker videre på at helsefagarbeidernes kompetanse er kraftig undervurdert og at trenden med å “skvise” dem ut bør snus raskt.

Hun mener dette også har negative konsekvenser for pasientene.

– Mange eldre og syke, psykisk syke og sårbare trenger forutsigbarhet og en trygghet. Det kunne ha hjulpet mye å ha færre mennesker å forholde seg til i løpet av en vakt. Dette bør vi tilstrebe.

Kortsiktig tankegang

Seniorforsker og professor Siren Eriksen er enig med nestleder Linda Hatlestad.

Hun mener det var en dårlig løsning at Volda kommune utlyste tolv deltidsstillinger med lave stillingsprosenter, og at det var svært kortsiktig tenkt.

– Personer med demens er en komplisert pasientgruppe. Veldig mange har atferdsmessige og psykiske symptomer der viktigheten av et kvalifisert personell står sterkt, forteller Eriksen.

Avdelingsleder Ann-Sølvi Heltne mener likevel at de har god kontinuitet i pleien på omsorgssenteret tross mange deltidsstillinger.

– De som arbeider i små helgestillinger arbeider alltid sammen med de i store stillinger, slik at det blir kontinuitet i pleien. De jobber i seksjonen over lang tid, og er godt kjent med pasientene sine behov.

Heltne understreker at det er de som arbeider i store stillinger som er kontaktpersoner for de pårørende.

Powered by Labrador CMS