ØYRAELVA I VOLDA: Her har klekkeriet vedlikeholdt laksebestanden i over 60 år.
ØYRAELVA I VOLDA: Her har klekkeriet vedlikeholdt laksebestanden i over 60 år.

Ødeleggende for laksebestanden i Øyraelva

Siden 1961 har klekkeriet i kjelleren på Volda Ungdomsskule vedlikeholdt laksebestanden i Øyraelva. I 2023 skal ungdomsskolen rives, og det kan bety slutten for klekkeriet.

Publisert

VOLDA: I over 60 år har klekkeriet i Volda hentet rogn fra laksen i Øyraelva, klekt rognen inne i gode forhold, og sluppet yngelen fri i elva. Men nå er det snart slutt.

UROLIG: Knut Magne Årseth, leder for Volda Jeger og Sportsfiskar lag, er bekymra for økosystemet i Øyraelva.
UROLIG: Knut Magne Årseth, leder for Volda Jeger og Sportsfiskar lag, er bekymra for økosystemet i Øyraelva.

– Elva trenger et klekkeri som leverer fisk, og om laksen forsvinner vil det ha konsekvenser for hele økosystemet, sier Knut Magne Årseth.

Han er leder for Volda Jeger og Sportsfiskarlag og har jobbet aktivt for Øyraelva og klekkeriet i mange år. Han mener at konsekvensene for rivingen av klekkeriet er store.

– Vi frykter at laksebestanden vil gå kraftig ned, fordi det er så lite naturlig gyting i elva. Slik som situasjonen er i Øyraelva er vi er nødt til å drive klekkeri for å opprettholde bestanden, forteller Årseth.

Kan påvirke økosystemet

I Øyraelva finnes det elvemuslinger. Det er skjell som kan leve i over 250 år. Denne arten er en sårbar art, og i Øyraelva er de avhenginge av laksen.

– Elvemuslingene bruker laksen som vertsfisk. I larvefasen fester de seg i laksen sine gjeller, og slik overlever muslingene. De filtrerer 50 liter vann i døgnet, og bidrar til å rense vannet. Men uten laksen vil ikke elvemuslingene overleve i Øyraelva, informerer Årseth.

Klekkeriet rives i 2023, og slik det er nå er det er ikke planer om å bygge et nytt klekkeri. Likevel håper Knut Magne på at det historiske lokalet kan bevares.

– Vi vet ikke hva som kan skje med lokalet videre, men vi krysser fingrene. For elva den trenger et klekkeri, forteller han.

Verneverdige åndsverk

Veggene til klekkeriet er utsmykket med maleri av den avdøde Per Nesje Nilsen. De ble malt som en gave i 1963, og vil også forsvinne når klekkeriet rives.

– Maleriene forteller historien om laksen og elveørreten sin livssyklus. Fisken vandrer opp elven, gyter, og lever noen år i elva. Og så er det samme runden år etter år, opplyser Årseth.

Maleriene til Per Nesje Nilsen er malt rett på veggen, så det gjør at det blir utfordrende å ivareta åndsverkene når bygningen rives.

– Det er veldig trist at disse maleriene av en kjent lokal kunstner bare skal rives bort, forteller Knut Magne Årseth.