FLOMSIKRING: I Volda bygges det for å hindre at elven oversvømmer bilveien ved økt nedbørsmengde.

- Kommunen er klar for høyere havnivå

Høyere hav, mer flom og hyppigere skred - nå handler det ikke lenger om å forhindre det, men hvordan vi skal tilpasse oss.

Publisert Sist oppdatert

KLIMA: Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet og leder av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning ved Vestlandsforsking, sier at kommunene går en krevende framtid i møte:

BEKYMRET: Klimaforsker Carlo Aall er bekymret for barnas framtid

- Det blir varmere, våtere og villere. Og de negative effektene manifisterer seg på lokalt nivå.

FNs klimapanel (IPCC) publiserte i ferburar en ny vurdering av klimautviklingen. I kontrast til tidligere rapporter er det konsekvensene og tilpasningsmulighetene som er i fokus.

Greenepeace forklarer de fem viktigste punktene i klimarapporten:

  1. Konsekvensene av klimakrisen blir mer alvorlige og raskere synlige

  2. Vi er ikke engang forberedt på de nåværende konsekvensene, og liv går tapt

  3. Å begrense oppvarmingen til 1,5 grader vil minske tap og skader betydelig, men ikke eliminere dem

  4. Vi må gjenopprette naturen og beskytte minst 30 prosent av jorda for at den skal beskytte oss

  5. Dette tiåret er avgjørende for å sikre en levelig, rettferdig og bærekraftig framtid

Blir vi omstilt før vi klarer å omstille oss?

Aall forklarer at det ikke lenger handler om hvordan en kan stanse utviklingen.

- Nå handler det om hvordan å tilpasse seg forandringene som kommer. Og det krever både kapasitet og kunnskap fra kommunen sin side.

Det omfatter ikke bare de fysiske klimautfordringene.

- Klimatilpasningene er bare lillebror i klimapolitikken. Det totale risikobildet er mye mer komplisert.

Han stiller spørsmålet: Klarer vi å omstille oss i tide, eller er blir vi omstilt først?

Professoren understreker at selv om det snakkes mye om nasjonale tiltak, burde et større fokus rettes mot kommunene.

- Det er kommunene selv som må fikse opp i de faktiske utfordringene, og dette kommer til å ramme økonomien deres hardt.

Klarer ikke dekke utgiftene

Ordfører i Ulstein kommune, Knut Erik Engh, sier at kommunen allerede er i gang med klimatilpasningen.

HAR TROA: Ordfører Knut Erik Engh

- Det stigende havnivået har vi allerede tatt høyde for. De nye byggene i sentrum er hevet høyere enn de gamle.

Engh understreker at det er innbyggerne som dessverre må betale for denne overflatevannsproblematikken, i form av økte vann- og avløpsavgifter.

- Vi har ikke mulighet til å dekke alle disse utgiftene selv, så vi er avhengige av statlige tilskudd.

Han poengterer at ikke kan legge alle skredsikrings-utgiftene på beboerne i de skredutsatte områdene.

- Derfor prøver vi å unngå å bygge i områder som er skredutsatte.

Det viktigste er bærekraftig planlegging

HEVET: Blåhuset er hevet for å overleve høyere havnivå

Ordføreren sier at de har fått føle på mer ekstremvær de siste årene.

- Det er blitt mer vær og vind, men heldigvis har det ikke skjedd noen alvorlige hendelser så langt.

Til tross for at det ikke lenger er et spørmsål om endringene kommer, men heller når, står kommunen fast ved å fortsette å handle bærekraftig.

- Vi er jo en typisk industrikommune, men industrien vår leter stadig etter nye, grønne løsninger. Det er mye spennende teknologi i sving som skal jobbe for å bekjempe utslippet.

Han sier at det aller viktigste ligger i planleggingen.

- Vi er opptatte av hvordan vi kan redusere transporten rundt i sentrum ved å samle næringene og tilbudene. Folk skal kunne bo, jobbe og leve i sentrum. Vi fokuserer med andre ord på en fortettingsstrategi for å forminske utslippet.

Powered by Labrador CMS