Uenighet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri

Dersom Fellesforbundet og Norsk Industri ikke kommer frem til en løsning i tariffoppgjøret før fredag, kan rundt 28 000 ansatte bli tatt ut i streik fra fredag morgen. Dette kan gå hardt utover flere industribedrifter på Søre Sunnmøre.

Publisert Sist oppdatert

ØRSTA: Vik Ørsta AS er en av bedriftene som kan bli rammet av en storstreik. Bedriften produserer og leverer produkter knyttet til rekkverk, bergsikring, lysmaster og marina. 200 av de 300 ansatte i bedriften kan bli tatt ut i streik om partene ikke blir enige.

Klubbleder Jan Torgeir Hovden i Fellesforbundet i Vik Ørsta AS, tror det foregår tøffe forhandlinger.

– Vi ved Vik Ørsta ser for oss et lønnsoppgjør på mellom 4,5 - 5 % for å opprettholde kjøpekraften vår, sier Hovden.

Søndag ble det brudd i den frivillig mekling mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Dette førte til at Riksmekleren kalte inn til tvungen mekling som startet på mandag formiddag. Fristen for mekling går ut natt til fredag 1. april. Om det ikke blir enighet kan ca. 28 000 arbeidere bli tatt ut i storstreik i Norge.

Hovden frykter at forhandlingene blir tøffe.

– Jeg er helt siker på at forhandlingene blir tøffe, men jeg mener at kravene våre ligger på det vi mener vi bør ha, sier han.

Forbereder seg til streik

Både ved Vik Ørsta og andre industribedrifter på Søre Sunnmøre er forberedelsene til en eventuell streik godt i gang.

– Vi har fått en del informasjon fra avdelingene våre, og vi har satt opp streikeliste. Jeg har gått rundt på alle avdelingene for å informere om hvordan en skal forholde seg dersom det blir konflikt, og hvilke tidspunkt de skal gå streikevakt.

Hovden sier at det er noen få ansatte som ikke er organiserte, og de må møte på jobb som vanlig.

– En del andre ansatte i bedriften som ikke skal ut i en eventuell streik kan bli permittert. Vi forsøker å gi så god informasjon som mulig.

Dersom det blir streik, skal alle medlemmene i Fellesforbundet forlate arbeidsplassene sine. De streikende må så møte til oppsatte streikevakter. Ingen får utføre ordinært arbeid når de er i streik.

Usikre tider

Selv om det er usikre tider i Europa er ikke Hovden spesielt bekymret for arbeidsplassene i Ørsta. Vik Ørsta har hatt handel med Russland, men stoppet handelen før krigen brøt ut. Prisene varierer kraftig og det er vanskelig å inngå langsiktige kontrakter nå.

- Vi har hatt stabilt med jobb i alle år med overskudd. Jeg tror ikke de ansatte her er veldig redde for å miste jobbene sine nå. Men noen er nok redd for å bli permittert dersom vi ikke får tak i råmateriale.

-Tror du det blir streik?

-Jeg tror vi må få gjennomslag for et lønnskrav på 4,6 prosent eller deromkring. Hvis de går ut til medlemmer med et dårlig resultat, tror jeg det blir nedstemt og vi får en eventuelt streik senere, sier Hovden.

Bedriftsledelsen håper på løsning

Administrerende direktør i Vik Ørsta, Kjetil Nesset, håper på en løsning. Alle de tre fabrikkene til Vik Ørsta AS kan bli rammet av en konflikt. Det betyr at hele virksomheten til bedriften blir rammet og all produksjon stoppes.

- Vi gjør ikke noe spesielt akkurat nå. Personlige mener jeg at oppgjøret ikke bør ligge noe særlig over konsumprisindeksen som allerede er høy. Jeg mener 3,6 – 3,7 prosent er en passelig ramme for årets lønnsoppgjør, sier Nesset.

Gjør dere noen spesielle forberedelser til en eventuell streik?

- Hvis det blir streik vil vi inngå en avtale for å ivareta sikre anlegg og nedstenging av fabrikker. Vi vil ikke gjøre noen andre spesielle tiltak.

Nesset forteller at de respekterer streikeretten og forhandlingsretten sånn som den er. De vil ikke gjøre tiltak som kan hindre muligheten for en streik eller redusere effekten av en eventuell streik.

Tror du det blir streik?

- Det er vanskelig å si, men vi håper ikke det. NHO og fagforeningene har et ansvar for å komme til enighet for å unngå en eventuell streik.