STRAMT: For mange nordmenn er lommeboka allerede tynnere enn vanlig. Statsbudsjettet som blir lagt fram torsdag kan påvirke både den private og offentlige økonomien.

Slik påvirker statsbudsjettet Søre Sunnmøre

Torsdag klokken 10:00 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2023.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag klokken 10:00 la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2023, på vegne av regjeringen.

Statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag, er regjeringens forslag til hva staten skal bruke penger på det kommende året, hvor mye penger de skal bruke og hvor pengene skal komme fra.

I 2023 er statens samlede inntekter beregnet til 2.875 milliarder kroner, og samlede utgifter til 1.748 milliarder kroner, ifølge E24.

– Krevende tid

– Vi står i en krevende tid, innledet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under pressekonferansen torsdag.

Videre forteller han at hovedmålet med budsjettet er å få kontroll på den kraftige prisveksten og at budsjettarbeidet har vært en krevende balansegang.

Vedum sier det viktigste tiltaket regjeringen kan gjøre er å dempe oljepengebruken. Dette vil ifølge finansministeren bidra til å få kontroll på den høye prisveksten som skaper utfordringer for mange.

– Situasjonen løses ikke med økt pengebruk, men med mindre pengebruk, sier han.

Regjeringen reduserer oljepengebruken fra 2022 til 2023 med 18,3 milliarder kroner. Forslaget til statsbudsjettet for neste år er på 316,8 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår at Høgskulen i Volda får 435 millioner i rammebevilgning. Samtidig er det varslet stans i støtten til alle internasjonale studenter.

Slik merkes statsbudsjettet for sunnmøringene

Regjeringen foreslår å bevilge 74,2 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • Ferdistille arbeid med planlagt prosjekt for E39 over Sulafjorden mellom Hareid og Sula kommune.
  • Tiltaket skal gjelde ferjesamband som ikke var omfattet av tiltaket i 2022. Regjeringen vil med dette innfri målet i Hurdalsplattformen om gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.
  • Regjeringen ønsker å innføre gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet fra og med 16. august 2023.

  • En rekke ferjekaier på E39 vil bli utbedret.

  • Regjeringen foreslår 435,1 millioner kroner i rammebevilgning til Høgskulen i Volda.
  • Ungdomsløftet økes etter to krevende år med pandemi.

Endringer i næringslivet

Du må betale mer skatt: Regjeringen foreslår at formueskatten til de som har en ligningsformue på 1,7 til 20 millioner kroner, vil øke fra 0,95 prosent til 1 prosent.

Grønt næringsliv: Regjeringen ønsker å bevilge 1,5 milliarder kroner til grønn omstilling. Det vil si mer penger til å invistere i grønne bedrifter, grønne industribygg, grønne vekstlån og til forskning på grønne prosjekter.

Strømstøtte: Det er satt av 1,2 milliarder kroner til tiltak for næringslivet i forbindelse med høye strømpriser.

Økt arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiveravgiften på inntekter som er over 750 000 kroner økes.

Øker antall fagskoleplasser: Regjeringen foreslår midler til 500 nye studieplasser ved fagskolene.

Fagforeningsfradraget øker til 7700 kroner: Det vil si at en kan trekke denne summen fra det som betales av skatt, så lenge du er medlem av en fagforening.

Må forhandles

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall alene i Stortinget, og er derfor avhengig av støtte fra andre partier for å få budsjettet vedtatt.

Det er knyttet stor spenning til SVs mottakelse av forslaget til statsbudsjettet, i og med det er det foretrukne samarbeidspartiet til den sittende regjeringen.

Stortinget starter sin behandling av budsjettforslaget som pågår frem til desember – da budsjettet endelig skal vedtas.

Powered by Labrador CMS