FORBRUK: Det er et stort forbruk av antibiotika i Ulstein kommune.
FORBRUK: Det er et stort forbruk av antibiotika i Ulstein kommune.

Stort forbruk av antibiotika på Søre Sunnmøre

Vanylven er blant kommunene i Norge som skriver ut mest antibiotika per innbygger. Også Ulstein og Hareid ligger i landstoppen i antibiotikabruk.

Publisert Sist oppdatert

SØRE SUNNMØRE: –– Det er absolutt ikke ønskelig at vi skal ligge så høyt på utskriving av antibiotika, så dette må vi som leger ta innover oss, sier Michael Dahl, smittevernlege i Ulstein kommune.

Ifølge Vikebladet ble det i 2021 skrevet ut 352 resepter på antibiotika per 1000 innbyggere i Vanylven kommune. Ulstein og Hareid hadde også et høyt forbruk av antibiotika i 2021, og skrev ut 342 og 348 resepter per 1000 innbyggere. Til sammenligning ligger snittet i Norge på 262.

Unødvendig bruk

UNØDVENDIG: Michael Dahl mener at mange leger skriver ut antibiotika når det ikke er nødvendig.
UNØDVENDIG: Michael Dahl mener at mange leger skriver ut antibiotika når det ikke er nødvendig.

Ifølge Dahl viser statistikk at 25 - 40 prosent av alle antibiotikakurer som skrives ut kunne vært unngått. Dahl tror mange leger skriver ut antibiotika i situasjoner der det ikke er nødvendig for pasienten.

–– Jeg tror at mange pasienter forventer å få antibiotika når de oppsøker lege. Som lege er det viktig å forsvare sitt faglige domene og si nei til antibiotika dersom det ikke er behov, sier Dahl.

Leger skal følge retningslinjer og nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet når de vurderer å gi resept på antibiotika. Det er gjort flere tiltak de siste årene for å redusere bruken av antibiotika, blant annet å korte ned på tidsperioden pasienter går på antibiotika.

–– Vi har gått bort ifra at man trenger antibiotika i 10 dager ved en simpel halsinfeksjon, nå er det redusert til 5 dager, forteller Dahl.

Risikerer antibiotikaresistens

Antibiotikabruken i Norge har gått ned med mer enn 30% siden 2012. Det er likevel viktig å fortsette å redusere bruken av antibiotika. Hege Salvesen, seniorforsker ved avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet, forteller at økt bruk av antibiotika kan få store konsekvenser.

–– Det kan føre til økt resistens i samfunnet, og antibiotika vil ikke lenger være virksomt for behandling av sykdommer, forteller Salvesen.

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier ikke lenger kan svekkes eller utryddes ved bruk av antibiotika. Ved resistens risikerer vi å stå uten behandling på en rekke sykdommer som tidligere ble behandlet med antibiotika.

– Antibiotikaresistens er ikke et stort fenomen i Norge, men hvis vi ser til andre land så er det absolutt et faresignal vi må ta på alvor, forteller Dahl.

Ifølge Salvesen er det flere tiltak som kan gjøres for å redusere antibiotikabruken i Norge.

–– Det er viktig med gode retningslinjer slik at antibiotika kun brukes ved behov. Vi trenger også god overvåking av antibiotikabruken hos dyr og mennesker slik at vi lettere kan følge med hvis uheldige trender oppstår, konkluderer Salvesen.