Ørstaveterinæren
Ørstaveterinæren

- Vi lever på en måte mellom liv og død

En ny undersøkelse viser at veterinærer er en av de mest utsatte gruppene for nedsatt mental helse. Det siste året har en av tre veterinærer tenkt at livet ikke er verdt å leve.

Publisert Sist oppdatert

ØRSTA: Sent i 2020 ble det sendt ut en undersøkelse til alle veterinærer i Norge. Undersøkelsen tar for seg den mentale helsen til veterinærene og belastningen av yrket deres. Nå har resultatene av denne undersøkelsen blitt publisert.

Undersøkelsen har fått navnet NORVET-prosjektet, som del av doktorgraden til Helene Seljenes Dalum. Hun er utdannet veterinær, og jobber for tiden som stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Et hovedmål med prosjektet var å skaffe kunnskap om den psykiske helsen til veterinærer, med spesielt fokus på selvmordstanker og hjelpsøking for psykiske problemer blant de som jobber innenfor yrket. Det er ikke tidligere gjort lignende studier av yrkesgruppen i Norge.

En av deltakerne i undersøkelsen var Anne Stine Foldal Aam. Veterinæren jobber på Smådyrklinikken i Ørsta, og mener det er sammensatte grunner til at akkurat veterinærer opplever arbeidshverdagen som belastende.

– Det kan være at man føler på manglende mestring, enten i mengde - eller type oppgave. I tillegg til ansvaret som følger med for både dyr og dyreeiere, sier Aam.

Vanskelig å legge fra seg arbeidet

Veterinær Anne Stine Foldal Aam jobber selv i en kombinert praksis. Det vil si at hun både tar imot smådyr på klinikken og reiser ut for å behandle produksjonsdyr.

Hun er en av de mange veterinærene i Norge som deltok i NORVET-undersøkelsen. Selv kjenner ikke hun på mørke tanker knyttet til undersøkelsen, men erkjenner belastningen blant kollegaer.

Aam forteller at jobbhverdagen kan være hektisk, men ser også flere grunner til at man kan oppleve yrket som tungt å jobbe i.

– Vi lever på en måte mellom liv og død hele tiden, sier veterinæren.

Hun peker på at det å måtte ta avgjørelser for dyrenes liv og helse kan være veldig krevende. I den sammenheng mener hun det er viktig å ha kolleger å støtte seg på.

– Å få jobbe i et kollegium og få tilbakemeldinger og støtte der, er viktig. Et sted man kan debriefe også, hvis man har opplevd noe som vanskelig. Vi har jo taushetsplikt, så da er det ikke så lett å ta det med familie eller venner.

Aam understreker samtidig at det for mange er vanskelig å ikke ta med jobben hjem, og at dette kan føre til større psykisk belastning. Hun mener også veterinærer blir i jobben selv om det er en stor påkjenning fordi det kan være høy terskel for å slutte.

– Det er jo et lite nederlag hvis du har jobbet i årevis, kanskje tatt opp fag, og drømt hele livet om at du skal jobbe som veterinær. Og så er det faktisk noe du kanskje ikke har godt av. Da er det ikke bare enkelt å skulle velge det vekk.

Hun peker på at det for kolleger kan være vanskelig å se når man har det vanskelig på grunn av jobben.

– Vi er jo ofte opptatt med hvert vårt, så det er ikke lett å oppdage at noen sliter. Det er litt tabubelagt å si at dette synes jeg ikke er noe lett å jobbe i.

Et ønske om mer forskning

Helene Seljenes Dalum
Helene Seljenes Dalum

Det er Helene Seljenes Dalum som står bak NORVET-prosjektet. Dalum er selv utdannet veterinær, og jobber i dag som stipendiat ved Universitetet i Oslo, ved Avdeling for atferdsmedisin.

– Vi har jobbet med NORVET-studiet i ganske mange år. Vi har forsøkt å skaffe midler til prosjektet - for det er vanskelig å få penger til ny forskning. Etter at vi fikk pengene vi trengte, startet vi offisielt med prosjektet i september 2020, informerer Dalum.

Inspirasjonen til studiet var en interesse for psykologien ved siden av veterinærmedisinen. Samtidig følte veterinæren at det var få som pratet om den mentale helsen til sine kollegaer.

– Misforholdet mellom at det var mange som slet psykisk, og at det var lite prat om saken, ga meg et sterkt ønske om å kunne sette temaet på agendaen.

Undersøkelsen ble sendt ut til veterinærene i Norge i november 2020. Norske veterinærer måtte svare på 12 sider med tunge spørsmål om arbeidstider, belastende situasjoner og faktorer i yrket, samt dødstanker. Undersøkelsen inkluderte også en rekke påstander deltakerne skulle ta stilling til.

Bekymringsverdige resultater

Selv om det tidligere har vært manglende kunnskap om temaet i Norge, har det blitt utført lignende undersøkelser blant veterinærer i utlandet. Også de viser at en større andel av veterinærene forblir i yrket - til tross for arbeidsrelaterte stressfaktorer.

Totalt 2596 veterinærer svarte på NORVET-undersøkelsen, noe som ga en svarrate på 75%.

– Vi fikk en uvanlig høy svarrate på denne undersøkelsen, sier Helene Seljenes Dalum.

– Jeg tror det reflekterer interessen for tematikken. Det viser at veterinærene virkelig bryr seg.

Ut ifra undersøkelsen, har 682 veterinærer følt at livet ikke er verdt å leve lengre.139 har hatt alvorlige selvmordstanker. Veterinærer i Norge viser å ha relativt høy forekomst av mørke tanker og forsterkede følelser, inkludert alvorlige selvmordstanker. Dette resultatet viser seg å være svært bekymringsverdig.

Dette er statistikk og tall vi i bransjen har kjent på kroppen lenge. Likevel har det vært lite prat om det utenfor arbeidsplassen.

Helene Seljenes Dalum

Oppfordrer til handling

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, syns tallene fra NORVET-undersøkelsen er urovekkende. Samtidig er Gundersen takknemlig for at temaet blir tatt opp nasjonalt.

– Jeg er veldig glad for dette prosjektet som gir oss en god oversikt. Vi trenger gode oversikter før vi setter i gang med treffsikre tiltak uansett hva det skulle gjelde, sier generalsekretæren.

Rådet for mental helse jobber for forebygging av psykiske helseplager og et inkluderende arbeidsliv. Samtidig fungerer rådet som en paraplyorganisasjon for organisasjoner som er opptatt av psykisk helse fra ulike perspektiver.

Generalsekretæren
Generalsekretæren

Trenger du noen å snakke med?

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene:

 • Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer.
 • Kollegahjelpen - Den norske veterinærforening: https://www.vetnett.no/kollegahjelpen/
 • Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp.

   Du kan også snakke med din fastlege.

  Nå håper Gundersen at den nye kunnskapen kan bidra til å finne løsninger på problemene som har kommet frem i undersøkelsen.

  – Vi er alle vår strengeste dommer. Det vi nå må starte med før vi velger å gripe inn aktivt her, er å erkjenne problemene. Vi må erkjenne de både personlig, på arbeidsplassen og på studiested. Vi må lytte til veterinærene, sier Tove Gundersen.

  – Videre vil vi i Rådet for psykisk helse jobbe for å skape gode overganger fra studiested til arbeidsplassen.

  Gundersen har også en oppfordring til de som skulle føle på vonde følelser: Ring hjelpetelefoner, slik at du får luftet tankene dine.

  – Ingen problemer er for små til å kunne deles.