PÅ REKTORS KONTOR: Rektor Trond Hjelseth er klar for å sette inn tiltak for bedring av russekulturen.

Volda Vgs setter nå inn tiltak for russen

De fleste elever ser frem mot festing, samhold og gode opplevelser. Russetiden har likevel sine skyggesider. Ikke alle finner sin plass, og nå settes det i gang tiltak for å bedre feiringen for avgangselevene.

Publisert

VOLDA: Samhold blant russen er et viktig tema som stadig dukker opp i dagslyset når det nærmer seg mai - russefeiringens måned. Denne tiden har elevene ofte høye forventninger til, men for noen forbindes derimot russetid med utestenging, grupperinger og ensomhet. I Volda og andre steder i landet tas nå grep for å bedre kulturen.

Rektor Trond Hjelseth ved Volda vidaregåande skule forteller at skolen har en rekke samarbeid for å sørge for at feiringen holder seg innenfor grensene. Utenom det formaliserte samarbeidet med russestyret på skolen, viser han til samarbeid med SMISO i Molde som hjelper utsatte for seksualisert vold, Politiet, Volda kommune ved rus og psykiatri, og saniteten.

–– Det siste året har det kommet en dreining der skolen er blitt oppfordret av fylkeskommunen om å være en tydeligere medspiller og deltaker i organiseringen og gjennomføringen av russefeiringen. Før var det slik at skolen skulle holde avstand til det, men fra og med i år er det slik at skolen skal involvere seg i større grad, forteller Hjelseth.

Russepresident Richleen Kimberly Camillo (19) er fornøyd med dialogen mellom russestyret og administrasjonen. Hun innrømmer likevel at russestyret kan ha ønsker om aktiviteter som er litt på kanten.

–– Når disse ønskene oppstår, er vi i dialog med skolen og finner sammen alternativer som er bedre – og kanskje litt mer lovlige, sier presidenten med et lurt smil om munnen.

Russebuss til Volda

Den tradisjonelle feiringen skal i Volda nå bli supplert med inntoget av en russebuss for første gang. Rektor ved Volda vidaregåande skule, Trond Hjelseth, har troen på at dette kan bli en suksess.

–– Så vidt jeg vet er det en fin gjeng ombord, så vi er optimister til det motsatte er bevist, sier Hjelseth.

POSITIV: Russepresident Camillo tror en buss vil gjøre godt for russekulturen i Volda.

Russepresident Camillo er også optimistisk til russebussens inntreden, og viser til erfaringer fra busser de foregående årene andre steder på Søre Sunnmøre. Hun har selv bekjente som var medlem av en bussgruppe i Ulsteinvik i 2022, og forteller at bussens fasiliteter kan være gunstig for samholdet.

–– Jeg tror at en buss i Volda kan være veldig positivt for å skape samhold og et tilbud alle kan ta del i. Med utelydanlegget skaper det et felles samlingspunkt og en mulighet for samhold som ikke er der i samme grad når det bare er russe-vans som ruller rundt.

Elever havner utenfor

Elevene i kantina på Volda vidaregåande skule er fornøyde med skolens grep. De er samstemte når det gjelder hvordan de selv ville ha reagert dersom de så at noen havnet utenfor.

AVSLAPPET: Jonas Årsheim Arnorsson (18) går musikklinjen på Volda Vidaregåande skule. Musikkelevene har et mer avslappet forhold til russegrupper enn elevene på studiespesialisering.

–– Jeg ville bedt russen rundt vedkommende om å ta personen med i deres gruppe, men jeg ville ha ventet til det ble et stort problem før jeg meldte fra til skolen, forteller Jonas Årsheim Arnorsson, tredjeklassing på musikklinjen.

Andreklassejentene på nabobordet er klare på at de uten frykt ville tatt grep om problemet. De forteller også at elevene selv gjør det de kan for at alle skal få være med på leken.

–– I tredjeklasse ble det opprettet en eller to grupper med van for elevene som ikke allerede var medlem i noen gruppe.

Videre diskuterer jentene hvordan det kan føles for dem som havner utenfor på en liten plass som Volda.

–– Her i lille Volda hvor alle kjenner alle så blir det kanskje litt mer synlig dersom noen står utenfor. Det må være veldig kjipt og sårbart for dem det skulle gjelde.

LUNSJ I KANTINA: Elevene utnytter lunsjpause til planlegging av russefeirningen.

Preger det faglige fokuset

Russetiden krever mye planlegging og innsats over flere år. Det hender at planleggingen kan strekke seg helt tilbake til ungdomsskolen eller første år på videregående.

–– Vi er godt i gang med planleggingen og folk har allerede formet grupper og prosjekter de skal gjennomføre, forteller jentegjengen i andreklasse.

Med en planlegging som foregår over flere år er det naturlig at dette får mye oppmerksomhet og kan gå utover det faglige fokuset til elevene.

Arnorsson fra musikklinjen føler ikke like mye på det, men peker på at fokuset går mest utover den enkeltes elev sin sosiale velferd. Det er rektor Hjelseth enig i.

–– Det kan oppstå situasjoner der elever som gjerne skulle vært med på buss eller gruppe ikke får plass. Det kan gå utover trivsel og læringsmiljøet, konkluderer Hjelseth.

Powered by Labrador CMS